Faktory ovlivňující trávení volného času mládeže ve městě Fryšták

DSpace Repository

Language: English čeština 

Faktory ovlivňující trávení volného času mládeže ve městě Fryšták

Show simple item record

dc.contributor.advisor Suchánková, Eliška
dc.contributor.author Ševčíková, Sylva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:27Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:27Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28526
dc.description.abstract Volný čas mládeže a výběr konkrétních volnočasových aktivit je důležitou součástí života každého mladého člověka. Tato diplomová práce je zaměřena na faktory podílející se na utváření osobnosti jedince. Je zkoumán vliv vybraných vnitřních a vnějších faktorů na trávení volného času mládeže ve Fryštáku. Teoretická část práce je věnována pojmovému ukotvení problematiky volného času, výchově mimo vyučování včetně jejího pedagogického ovlivňování a charakteristice vývojového období dospívání. Samostatnou kapitolu tvoří vnitřní a vnější faktory, a jejich vliv na volný čas. Poslední kapitola teoretické části popisuje nabídku volnočasových aktivit ve Fryštáku, jako forem trávení volného času. V praktické části diplomové práce je formou kvantitativního výzkumu u respondentů 7. až 9. ročníků Základní školy Fryšták zjišťováno, zda, jakým způsobem a do jaké míry vybrané faktory ovlivňují trávení volného času mládeže. Na základě výsledků výzkumu jsou navrženy možnosti řešení dané problematiky, včetně rozšíření či úpravy stávající nabídky organizovaných volnočasových aktivit ve prospěch pozitivního utváření osobnosti mládeže ve Fryštáku.
dc.format 128 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject volnočasové aktivity cs
dc.subject pubescence cs
dc.subject vnitřní faktory cs
dc.subject vnější faktory cs
dc.subject rodina cs
dc.subject škola cs
dc.subject vrstevníci cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject masmédia cs
dc.subject free time en
dc.subject free time activities en
dc.subject pubescence en
dc.subject inner factors en
dc.subject external factors en
dc.subject family en
dc.subject school en
dc.subject peers en
dc.subject environment en
dc.subject mass media en
dc.title Faktory ovlivňující trávení volného času mládeže ve městě Fryšták
dc.title.alternative Factors Affecting Leisure Time of Youth in Fryšták
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated Free time of young people and selection of particular free time activities are important parts of every teenagers life. The thesis focuses on factors partaking in the formation of human personality, and examines the influence of selected inner and external factors affecting spending free time by young people in the town of Fryšták. The theoretical part of the thesis deals with specification of terms associated with the issue of free time, education outside the classroom, including pedagogical methods used to influence it, and characteri-zation of the developmental period of pubescence. Inner and external factors and their in-fluence on free time form an independent chapter. The last chapter of the theoretical part describes free time activities offered in Fryšták, viewed as ways of spending free time. The practical part of the thesis uses quantitative research and questions 7th 9th grade pupils of the Elementary School in Fryšták to determine whether, in what way, and to what extent the selected factors influence young people when deciding how to spend their free time. Results of the research are used as a basis for suggestions of possible solutions to the issue, including the possibility of extending or adjusting the current offer of organized free time activities, to ensure positive formation of personality of young people in Fryšták.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34177
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-14
local.subject volnočasová centra cs
local.subject dětská volnočasová centra cs
local.subject Fryšták (Česko) cs
local.subject centres for children en
local.subject leisure-time children centre en
local.subject Fryšták (Czechia) en


Files in this item

Files Size Format View
ševčíková_2014_dp.pdf 3.170Mb PDF View/Open
ševčíková_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
ševčíková_2014_op.doc 24.07Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account