Sociální aspekty výchovy v případě životní pomoci dětem, mládeži a rodičům

DSpace Repository

Language: English čeština 

Sociální aspekty výchovy v případě životní pomoci dětem, mládeži a rodičům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Šimoníková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:27Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:27Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28527
dc.description.abstract Ústředním tématem předložené diplomové práce je pomoc rodičům a jejich mladším dětem a dospívající mládeži prostřednictvím odkazu na genderovou výchovu. Práce zpracovává genderovou problematiku při výchově. Daná výchova v dětství se s příchodem dospělosti projevuje v partnerských vztazích, projevu emocí a délce setrvání v kvalitním partnerském soužití. Diplomová práce vychází z přetrvávajících genderových předsudků a řeší význam jejich prolamování právě již vlivem výchovy. Praktická část obsahuje výzkum zaměřený na zjišťování identifikace mužů a žen s genderovými stereotypy zdůrazňující předsudky o chování a očekávání od role muže a ženy ve výchově a v mezilidských vztazích.
dc.format 64 s. (108 000 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Emoce cs
dc.subject gender cs
dc.subject genderové stereotypy cs
dc.subject pomoc cs
dc.subject rodina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject výchova cs
dc.subject Education en
dc.subject Emotions en
dc.subject family en
dc.subject gender en
dc.subject gender stereotypes en
dc.subject help en
dc.subject socialization en
dc.title Sociální aspekty výchovy v případě životní pomoci dětem, mládeži a rodičům
dc.title.alternative Social Aspects of Education regarding Life Assistance to Children, Youth and Parents
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Zgarbová, Petra
dc.date.accepted 2014-05-29
dc.description.abstract-translated The central theme of the dissertation is to help parents and their younger children and adolescents with reference to gender education. Work processes gender issues in education, which is given in childhood education with the advent of adulthood manifested in relationships, expression of emotions and the length of stay in a quality cohabiting. This thesis is based on the persistent gender stereotypes and the importance of addressing their just breaking it due to education. The practical part contains a study to identify the identification of men and women with gender stereotypes emphasizing the prejudices of the behaviour and expectations of the roles of men and women in the upbringing and interpersonal relationships.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34178
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-18
local.subject genderová rovnost cs
local.subject rodinná výchova cs
local.subject gender equality en
local.subject family education en


Files in this item

Files Size Format View
šimoníková_2014_dp.pdf 2.454Mb PDF View/Open
šimoníková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
šimoníková_2014_op.doc 21.10Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account