Přínos supervize z pohledu managementu organizací poskytujících sociální služby

DSpace Repository

Language: English čeština 

Přínos supervize z pohledu managementu organizací poskytujících sociální služby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Šůstková, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:28Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:28Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28529
dc.description.abstract Diplomová práce pojednává o přínosu supervize z pohledu managementu organizací poskytujících sociální služby. Teoretická část se věnuje problematice supervize obecně, zabývá se typologií sociálních služeb, věnuje se specifikaci organizací, které poskytují sociální služby a managementu, který je řídí. Část práce je zaměřena na využití supervize v sociálních službách. Výzkumná část se zabývá kvantitativním výzkumem realizovaným u managementu organi-zací poskytujících sociální služby v České republice. Cílem výzkumu je zjistit, jak hodnotí management organizací poskytujících sociální služby význam a přínos supervize pro jejich zařízení, zda supervize napomáhá rozvoji a dosahování cílů jejich organizace.
dc.format 113 s. (148 127 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject supervize cs
dc.subject supervizor cs
dc.subject supervidovaný cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject management cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject supervision en
dc.subject supervisor en
dc.subject supervised en
dc.subject social services en
dc.subject management en
dc.subject human resources management en
dc.title Přínos supervize z pohledu managementu organizací poskytujících sociální služby
dc.title.alternative The Importance of Supervision from the Perspective of the Management of Organisations Providing Social Services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Navrátilová, Hana
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated This diploma thesis discusses what benefits supervision brings from the perspective of so-cial service organizations. Its theoretic part is aimed at general problems of supervision, deals with typology of social services and focuses on specifications of social service organizations and its management. A part of the thesis focuses on application of supervision in social services. The research comprises of quantitative research carried out on management of organizations offering social services in the Czech Republic. The aim of the research is to find out how the management of social service organizations perceives the importance of supervision for the organization and whether supervision contributes to developing and achieving their organization's objectives.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34182
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
šůstková_2014_dp.pdf 3.504Mb PDF View/Open
šůstková_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
šůstková_2014_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account