Změny v život osob pečujících o seniora v domácím prostředí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Změny v život osob pečujících o seniora v domácím prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kroutilová Nováková, Radana
dc.contributor.author Vodičková, Jarmila
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:30Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:30Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28535
dc.description.abstract Diplomová práce se zabývá změnami v životě osob pečujících o seniora v domácím prostředí se zaměřením na psychosociální aspekty. Teoretická část vymezuje základní pojmy, přibližuje život pečujících a možnosti poskytování pomoci pečujícím rodinám. Praktická část je zaměřena na zjištění změn v životě pečujících osob o seniora v domácím prostředí. Obsahuje popis kvalitativního šetření za pomocí metody rozhovoru a jeho vyhodnocení.
dc.format 65 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pečující osoba cs
dc.subject domácí péče cs
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject rodina cs
dc.subject kvalita života cs
dc.subject a caring person en
dc.subject home care en
dc.subject a senior en
dc.subject the old age en
dc.subject the family en
dc.subject the quality of life en
dc.title Změny v život osob pečujících o seniora v domácím prostředí
dc.title.alternative Changes in the lives of people caring for seniors at home
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Vávrová, Soňa
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated This Diploma Thesis deals with the changes in the lives of the persons caring for a senior at home with the focus on the psychosocial aspects. In The Theoretical Part the basic terms are defined, the lives of the caring people are described and the options of providing help to caring families are given. The Practical Part focuses on the detection of the changes in the lives of the persons caring for a senior at home. It contains the description of a qualitative survey using the method of an interview and its assessment.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34190
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
vodičková_2014_dp.pdf 1.441Mb PDF View/Open
vodičková_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
vodičková_2014_op.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account