Asistovaný kontakt v odborném sociálním poradenství

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Asistovaný kontakt v odborném sociálním poradenství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Vyhlídalová, Milena
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:31Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:31Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28537
dc.description.abstract Diplomová práce je zaměřena na problematiku asistovaných kontaktů poskytovaných ve službě odborného sociálního poradenství. Teoretická část práce se zabývá vymezením teoretických východisek vztahujících se k asistovaným kontaktům - rodina a rozpad rodiny, na které navazuje úprava poměrů po rozpadu rodiny, syndrom zavrženého rodiče a možnosti jak řešit problematické kontakty mezi rodiči a dětmi. Dále je zde popsána služba asistovaného kontaktu a charakteristika poskytující sociální služby. Cílem praktické části je popis realizace a výsledků kvalitativního výzkumu, jehož hlavním cílem je zmapování klíčových faktorů ovlivňující úspěšné poskytování sociální služby a tvorba metodiky.
dc.format 84 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject asistovaný kontakt cs
dc.subject odborné sociální poradenství cs
dc.subject syndrom zavrženého rodiče cs
dc.subject rodina a rozpad rodiny cs
dc.subject úprava poměrů ve vztahu k dítěti cs
dc.subject Assisted contact en
dc.subject social counseling en
dc.subject parental alienation syndrome en
dc.subject family and family breakdown en
dc.subject modification ratio in relation to the child en
dc.title Asistovaný kontakt v odborném sociálním poradenství
dc.title.alternative An Assisted Contact in Professional Social Counselling
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-05-27
dc.description.abstract-translated The thesis is focused on the issue of assisted contacts in the service provided in the service of professional social counseling. The theoretical part of the thesis deals with the definition of the theoretical background related to the assisted contacts-family and family disintegration, which builds proportions after the disintegration of the family adjustment, parental alienation syndrome and how to deal with problematic contacts between parents and children. Furthermore there is described the service of the assisted the contact and the characteristics of providing social services. The practical part is a description of the implementation and results of a qualitative research whose main objective is to analyze the key factors affecting the successful delivery of social services and the creation of a methodology.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34192
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
vyhlídalová_2014_dp.pdf 933.9Kb PDF View/Open
vyhlídalová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
vyhlídalová_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account