Výchova ke zdraví v rodině

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Výchova ke zdraví v rodině

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Zbořil, Ladislav
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:31Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:31Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28538
dc.description.abstract Diplomová práce se zaměřuje na výchovu ke zdraví s orientací na pohybové aktivity. Teoretická část popisuje oblast zdraví, podporu zdraví a životní styl. Hlavní oblastí studia jsou pohybové aktivity, terminologie, jejich členění, formy a pozitivní účinky na jedince. Oblastí popisu teoretické části je také současná rodina ve vztahu k pohybovým aktivitám. Náplní praktické části je kvantitativní výzkum metodou dotazníku s cílem analyzovat pohybové aktivity v rodinách dětí předškolního vzdělávání. Výzkum se zaměřuje na prováděné pohybové aktivity samotných rodičů a také společných s dětmi. Také analyzuje pozitivně a negativně ovlivňující faktory pohybových aktivit, a motivaci rodičů.
dc.format 103
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pohybová aktivita cs
dc.subject rodina cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject životní styl cs
dc.subject výchova ke zdraví cs
dc.subject podpora zdraví cs
dc.subject physical activity en
dc.subject family en
dc.subject leisure en
dc.subject lifestyle en
dc.subject health education en
dc.subject support of health en
dc.title Výchova ke zdraví v rodině
dc.title.alternative Education for Health in the Family
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on health education oriented to a physical activity. Theoretical part describes the area of health, health promotion and lifestyle. The main areas of study are physical activities, terminology, their classification, forms and positive effect on the individual. The theoretical part describes actual family in relation to the physical activities. The aim of the practical part is to analyze the physical activity in families of preschool children by a quantitative research method with using of questionnaire. The research focuses on the performance of parent´s physical activity by themselves and also with their children. Furthermore its analyzes the positive and negative factors influencing the physical activity, and parent´s motivation.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34194
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-18


Files in this item

Files Size Format View
zbořil_2014_dp.pdf 3.403Mb PDF View/Open
zbořil_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
zbořil_2014_op.doc 15.99Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account