Aktivizace seniorů v celoročních pobytových službách

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Aktivizace seniorů v celoročních pobytových službách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Machů, Eva
dc.contributor.author Zedek, Rostislav
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:32Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:32Z
dc.date.issued 2014-01-15
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28539
dc.description.abstract Diplomová práce "Aktivizace seniorů v celoročních pobytových službách", pojednává o rizicích spojených se stárnutím a stářím a s tímto souvisejícími tělesnými, duševními a sociálními změnami. Péči o seniory v celoročních pobytových službách, zákonných ustanoveních, druzích a možnostech pobytové služby. Pojetí aktivizace seniorů, zákonných ustanovení, druhů a možností aktivizace seniorů a problematice s tímto spojené. Cílem práce je zjistit, které faktory nejvíce ovlivňují aktivizaci seniorů v domovech pro seniory a zda je rozdíl mezi využívanými aktivizacemi seniorů v domově pro seniory. Praktická část vychází z kvantitativního výzkumu a na základě dat získaných z dotazníků a rozhovorů.
dc.format 72 s. (107766 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Stárnutí cs
dc.subject stáří cs
dc.subject senior cs
dc.subject aktivizace seniorů cs
dc.subject péče o seniory cs
dc.subject sociální služba cs
dc.subject domov pro seniory cs
dc.subject Ageing process en
dc.subject old age en
dc.subject senior en
dc.subject activation seniors en
dc.subject elderly care en
dc.subject social service en
dc.subject home for the elderly people en
dc.title Aktivizace seniorů v celoročních pobytových službách
dc.title.alternative Activation of Seniors in the Year-Round Residential Services
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Kočvarová, Ilona
dc.date.accepted 2014-05-30
dc.description.abstract-translated The thesis "Activation of seniors in the annual residential services", discusses the risks associated with aging and age-related and this physical, mental and social changes. Care of the elderly in the annual residential services, legal provisions, types and possibilities of residential services. The concept of activation seniors, statutory provisions, the species and the possibility of activating the elderly and the problems associated with this. The aim is to determine which factors most affect activation of the elderly in retirement homes and that is the difference between the exploited Activation of seniors in a home for the elderly. The practical part is based on a quantitative research based on data obtained from questi-onnaires and interviews.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34195
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-04-16


Files in this item

Files Size Format View
zedek_2014_dp.pdf 2.298Mb PDF View/Open
zedek_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
zedek_2014_op.doc 19.27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account