Diskriminace žen v právním systému

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Diskriminace žen v právním systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vaňková, Zdeňka
dc.contributor.author Borutová, Gabriela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:33Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:33Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28543
dc.description.abstract Ve své bakalářské práci se zabývám diskriminací žen především v oblasti pracovněprávní. Cílem této práce je zkoumání, zdali muži a ženy ve věku 25-40 let vnímají diskriminaci jako pojem, zdali tomuto pojmu rozumí a zdali se s diskriminaci přímo setkali anebo s ní mají i osobní zkušenost. Ve své práci jsem také zkoumala nezávislé průzkumy a dokumenty, týkající diskriminace, právně závazné pro Českou republiku. Výsledkem bude kompilace názorů a zkušeností respondentů odlišného vzdělání a věku. Výzkum by měl ukázat informovanost společnosti a její celkové vnímání tohoto fenoménu a zároveň vznést návrhy ze strany respondentů jak danou problematiku v naší společnosti zlepšit
dc.format 60
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject diskriminace cs
dc.subject rovnost cs
dc.subject gender cs
dc.subject lidská práva cs
dc.subject zaměstnání cs
dc.subject žena cs
dc.subject muž cs
dc.subject pohlaví cs
dc.subject discrimination en
dc.subject equality en
dc.subject human rights en
dc.subject gender en
dc.subject employment en
dc.subject woman en
dc.subject man en
dc.subject sex en
dc.title Diskriminace žen v právním systému
dc.title.alternative Discrimination of Women in Legal System
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Muselíková, Miroslava
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated In my bachelor thesis I´m dealing with a discrimination against women, especially in a labour-law sphere. My goal is to provide a research in a group of women and men aged from 25 to 40 years, where I would like to find out do they understand or are awware of discrimination as a concept. And also if they sustained with it or had experiences with it. In my thesis I was investigating documents legally buinding for the Czech legal system and independent researches, as well. The result will be a consolidation of respondent´s opinion with different education and age. Research should have shown a society awareness and a perception of this still more and more declined phenomenom and also come up with suggestions how to reform this situation, which is nowadays concerned as a routine.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34199
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
borutová_2013_dp.pdf 2.606Mb PDF View/Open
borutová_2013_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
borutová_2013_op.doc 52.04Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account