Náplň volného času dětí a prevence sociálně patologických jevů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Náplň volného času dětí a prevence sociálně patologických jevů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sýkora, František
dc.contributor.author Filipová, Renata
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:36Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28549
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využíváním volného času dětí a prevencí sociálně patologických jevů. Pokud dítě neví jak svůj volný čas efektivně využívat, může se začít nudit. Od nudy to je už jen kousek k nicnedělání nebo ještě hůře, k připojení se ke špatné vrstevnické skupině. Špatná parta dětí dokáže napáchat spoustu nedobrých a protizákonných činů včetně experimentování s návykovými látkami. V tomto případě se dá hovořit o sociálně patologickém chování. Teoretická část se věnuje popisu volného času dětí, sociálně patologických jevů a prevencí sociálně patologických jevů. Praktická část je zaměřena na kvantitativní výzkum. Cílem výzkumu je zjistit, jak děti základní školy tráví svůj volný čas.
dc.format 89 s. (112 736 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject děti cs
dc.subject volný čas cs
dc.subject rodina cs
dc.subject výchova cs
dc.subject volnočasové instituce cs
dc.subject sociálně patologické jevy cs
dc.subject záškoláctví cs
dc.subject šikana cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject vandalismus cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject alkoholismus cs
dc.subject závislost na internetu a televizi cs
dc.subject prevence cs
dc.subject children en
dc.subject free time en
dc.subject family en
dc.subject education en
dc.subject leisure institutions en
dc.subject social pathological phenomena en
dc.subject truancy en
dc.subject bullying en
dc.subject criminality en
dc.subject vandalism en
dc.subject drug addiction en
dc.subject alcoholism en
dc.subject internet and TV addiction en
dc.subject prevention en
dc.title Náplň volného času dětí a prevence sociálně patologických jevů
dc.title.alternative Content of Free Time of Children and Prevention of Socially Pathological Phenomena
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Oralová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-10
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with free time of children and prevention of social pathology phenomena. Children can easily get bored when do not know possibilities of spending free time. It is short path from boredom to "doing nothing" or even worse joining wrong peer group. Such a group can do plenty of illegal activities or commit crimes including usage of addictive substances. In this case we speak about social pathology behavior. The theoretical part of this work describes free time of children, social pathology phenomena and prevention of socially pathological phenomena. The practical part is focused on a quantitative research. The aim of the research is to determine how primary school children spend their free time.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34205
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-28
local.subject volnočasové aktivity cs
local.subject prevence sociálně patologických jevů cs
local.subject leisure time activities en
local.subject pathological social phenomena prevention en


Files in this item

Files Size Format View
filipová_2013_dp.pdf 4.083Mb PDF View/Open
filipová_2013_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
filipová_2013_op.doc 18.31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account