Integrace handicapovaných dětí do běžných základních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Integrace handicapovaných dětí do běžných základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Muchová, Jiřina
dc.contributor.author Sentlová, Jana
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:32:36Z
dc.date.available 2010-07-14T16:32:36Z
dc.date.issued 2007-05-18
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2854
dc.description.abstract Ústředním tématem této bakalářské práce je integrace žáků s mentálním postižením do běžných základních škol. Teoretická část obsahuje všeobecné poznatky o mentálním postižení - mentální retardaci, o příčinách a také klasifikaci mentální retardace. Další kapitola teoretické části se zabývá vzděláváním osob s mentálním postižením. Hlavní tématický celek této části charakterizuje integraci žáků s mentálním postižením do hlavního proudu vzdělávání, jakožto jednu z nejnovějších forem vzdělávání dětí s takovým postižením. Praktická část obsahuje kvalitativní výzkum na téma: Charakteristika názorů učitelů 1.stupně základních škol okresu Uherského Hradiště na integraci žáků s mentálním postižením a analýza jejich postojů k této problematice. Jádrem výzkumu je rozbor a interpretace výsledků získaných dotazníkovým zjištěním. Závěr této práce nabízí ohlédnutí za uskutečněným výzkumem a celkové zhodnocení problematiky. cs
dc.format 50 s., 15 s.příloh cs
dc.format.extent 691325 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Pouze v rámci univerzity
dc.subject Mentální retardace cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject dítě s postižením cs
dc.subject žák se speciálně vzdělávacími potřebami cs
dc.subject integrace cs
dc.subject vzdělávání cs
dc.subject školní integrace cs
dc.subject názory a postoje k integraci cs
dc.subject učitelé 1.stupně základních škol cs
dc.subject Mental retardation en
dc.subject mental disability en
dc.subject disabled child en
dc.subject pupil with special educational needs en
dc.subject integration en
dc.subject education en
dc.subject school integration en
dc.subject opinions and attitudes towards integration en
dc.subject teachers of primary schools en
dc.title Integrace handicapovaných dětí do běžných základních škol cs
dc.title.alternative Integration of children with handicap to primary schools of normal type en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Tichá, Zuzana
dc.date.accepted 2007-06-18
dc.description.abstract-translated Central topic of this work of baccalaureate is integration of pupils with mental disability to basic schools (primary and elementary schools) of normal type. Theoretical part contains general knowledge about mental disability - mental retardation, about causations and also classification of mental retardation. Next section shows us the ways of education of pupils with mental disability. The main thematic unit of this part characterizes the integration of pupils with mental disability into the main educational current, which is one of the latest form of the education of children with this kind of handicap. Practical part contains qualitative research with the topic as follows: Characteristics of opinions of teachers on the primary schools of district Uherské Hradiště and analysis of theirs attitudes towards this issue. Gist of the research is the analysis and the interpretation of results acquired by questionnaires. Final part of this essay offers us the look back at the submitted survey and complete summary of the topic. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6702
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade A
local.subject inkluze cs
local.subject základní školy cs
local.subject žáci se speciálními vzdělávacími potřebami cs
local.subject mentálně retardované děti cs
local.subject inclusions en
local.subject elementary schools en
local.subject pupils with special educational needs en
local.subject children with mental disabilities en


Files in this item

Files Size Format View
sentlová_2007_bp.pdfBlocked 675.1Kb PDF View/Open
sentlová_2007_vp.doc 50Kb Microsoft Word View/Open
sentlová_2007_op.doc 41Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account