Vnímaná sociální opora u seniorů

DSpace Repository

Language: English čeština 

Vnímaná sociální opora u seniorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Dolák, Antonín
dc.contributor.author Filouš, Karel
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:36Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:36Z
dc.date.issued 2013-11-11
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28550
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na sociální oporu u seniorů. Teoretická část se zabývá definicí stáří, dále biologickými, psychickými a sociálními změnami ve stáří, sociálními skupinami seniorů, jejich postavením a možnostmi péče v dnešní společnosti. Teoretická část je dále věnována problematice sociální opory a přístupy k jejímu zkoumání, základními pojmy sociální opory, její funkcí a jak působí a ovlivňuje člověka. Cílem praktické části bylo porovnat vnímanou sociální oporu u klientů využívajících služby pečovatelské služby v domech s pečovatelskou službou a u klientů využívajících služby pečovatelské služby v terénu. Míra vnímané sociální opory byla měřena za pomoci standardizovaného dotazníku sociální opory MOS.
dc.format 75
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject senior cs
dc.subject stáří cs
dc.subject ageismus cs
dc.subject sociální skupina cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject rodina cs
dc.subject sociální opora cs
dc.subject vnímaná sociální opora cs
dc.subject negativní sociální opora cs
dc.subject selhávající sociální opora cs
dc.subject pečovatelská služba cs
dc.subject dům s pečovatelskou službou cs
dc.subject sociální služby cs
dc.subject dotazník sociální opory MOS cs
dc.subject the elderly en
dc.subject old age en
dc.subject ageism en
dc.subject social group en
dc.subject social network en
dc.subject family en
dc.subject social support en
dc.subject perceived social support en
dc.subject negative social support en
dc.subject failing social support en
dc.subject care service en
dc.subject retirement home en
dc.subject social services en
dc.subject the MOS social support questionnaire en
dc.title Vnímaná sociální opora u seniorů
dc.title.alternative Perceived Social Support of Seniors
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Bártová, Miloslava
dc.date.accepted 2014-06-05
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis focuses on social support for the elderly. The theoretical part deals with the definition of old age, and also with biological, psychological and social changes during old age, social groups of seniors, their status and care options in today's society. The theoretical part is also devoted to the issue of social support and approaches to studying it, to the basic concepts of social support, its functions and how it works and affects humans. The aim of the practical part was to compare the perceived social support for clients using care services in retirement homes and clients using care services provided by social workers who come to their home. The measure of perceived social support was researched using the standardized MOS social support questionnaire.
dc.description.department Katedra pedagogiky a psychologie
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34206
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-25


Files in this item

Files Size Format View
filouš_2013_dp.pdf 2.993Mb PDF View/Open
filouš_2013_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
filouš_2013_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account