Ovocné a zeleninové nápoje a jejich biologicky aktivní látky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Ovocné a zeleninové nápoje a jejich biologicky aktivní látky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mlček, Jiří
dc.contributor.author Paličková, Marcela
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:45Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:45Z
dc.date.issued 2014-02-10
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28575
dc.description.abstract Diplomová práce v teoretické části podává přehled o technologicky významných druzích ovoce a zeleniny používaných při přípravě nápojů, analyzuje biologicky aktivní látky v ovoci a zelenině, shrnuje technologické postupy při výrobě nápojů. Důraz je kladen na technologii paskalizace a zdůrazňuje její výhody oproti konvenčním způsobům konzervace nápojů. V praktické části práce je zkoumán vliv technologie konzervace ovocných a zeleninových šťáv na obsah bioaktivních látek polyfenolů, flavonoidů, antioxidační aktivity. Je porovnáván jejich obsah v čerstvých vzorcích šťáv, po konzervaci pasterací a po vysokotlakém ošetření paskalizaci.
dc.format 107 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ovocné šťávy cs
dc.subject pasterace cs
dc.subject paskalizace cs
dc.subject polyfenoly cs
dc.subject flavonoidy cs
dc.subject antioxidační aktivita cs
dc.subject fruit juices en
dc.subject pasteurization en
dc.subject polyphenols en
dc.subject flavonoids en
dc.subject antioxidizing activity en
dc.title Ovocné a zeleninové nápoje a jejich biologicky aktivní látky
dc.title.alternative Fruit and Vegetable Drinks and Their Active Substances
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Mišurcová, Ladislava
dc.date.accepted 2014-05-28
dc.description.abstract-translated The theoretical part of Diploma thesis provides an overview of technologically important kinds of fruit and vegetables used in the preparation of beverages, it analyzes biologically active substances in fruit and vegetables, summarizes technological processes in the production of beverages. It emphasizes the technology of high pressure processing and points out its advantages over conventional methods of preservation of drinks. The practical part of the thesis looks at the impact of preservation of fruit and vegetable juices on the content of bioactive substances polyphenols, flavonoids, antioxidizing activity. It compares their content in fresh samples of juices after pasteurization and after high pressure treatment - high pressure processing.
dc.description.department Ústav analýzy a chemie potravin
dc.thesis.degree-discipline Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin cs
dc.thesis.degree-discipline Technology, Hygiene and Economics of Food Production en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta technologická cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Technology en
dc.thesis.degree-name Ing.
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie potravin cs
dc.thesis.degree-program Chemistry and Food Technologies en
dc.identifier.stag 34238
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
paličková_2014_dp.pdf 1.868Mb PDF View/Open
paličková_2014_vp.doc 95Kb Microsoft Word View/Open
paličková_2014_op.doc 98Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account