Kvalita života seniorů ve vybraném domově důchodců

DSpace Repository

Language: English čeština 

Kvalita života seniorů ve vybraném domově důchodců

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tichá, Zuzana
dc.contributor.author Holubová, Marcela
dc.date.accessioned 2010-07-14T16:34:28Z
dc.date.available 2010-07-21T08:57:12Z
dc.date.issued 2007-05-24
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB cs
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/2859
dc.description.abstract Tato práce je zaměrěna na kvalitu života seniorů.V teoretické části jsou popsány poznatky získané z odborné literatury, týkající se psychologie stáří, péče o seniory, patologických potřeb ve stáří, potřeb seniorů a komunikace se stárnoucími lidmi. Praktická část je zaměřená na popis konkrétního domova důchodců a vypracování projektu, jehož cílem bylo navrhnout volnočasovou aktivitu pro lepší vyžití klientů tohoto domova a naplnit tak jejich volné chvíle. cs
dc.format 37 s. cs
dc.format.extent 1104271 bytes cs
dc.format.mimetype application/pdf cs
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 24.05.2009
dc.subject senior cs
dc.subject psychologie stáří cs
dc.subject patologické projevy chování cs
dc.subject péče o seniory cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject aromaterapie cs
dc.subject senior en
dc.subject psychology of old people en
dc.subject pathological expressions of behaviour en
dc.subject care of seniors en
dc.subject communication en
dc.subject aromatherapy en
dc.title Kvalita života seniorů ve vybraném domově důchodců cs
dc.title.alternative Quality of life seniors in the old people's home en
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Chudý, Štefan
dc.date.accepted 2007-06-19
dc.description.abstract-translated In this diploma work I am interested in the quality of people ( seniors ). in this part of my diploma work I was interested in information, I found out from a special literature which is interested in psychology of old people, in care to them and also in pathological expressions of seniors and their needs, in communication with growed old people. In practical part of my diploma work I was interested in discription of one old people's home and I worked out a project, that had an object to suggest free time activities for a better using people's free time in this old people's home and also has a lot of activities for seniors'free time. en
dc.description.department Ústav pedagogických věd cs
dc.description.result obhájeno cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/101 cs
dc.parent.uri http://hdl.handle.net/10563/220 cs
dc.rights.auth IP cs
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc. cs
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 6811
dc.date.assigned 2007-02-23
utb.result.grade C


Files in this item

Files Size Format View
holubová_2007_bp.pdfBlocked 1.053Mb PDF View/Open
holubová_2007_vp.doc 58Kb Microsoft Word View/Open
holubová_2007_op.doc 38Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account