Strach v období dospívání: porovnání dospívajících z rodinného a ústavního prostředí

DSpace Repository

Language: English čeština 

Strach v období dospívání: porovnání dospívajících z rodinného a ústavního prostředí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Marášková, Ivana
dc.contributor.author Bělíková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:58:59Z
dc.date.available 2015-03-08T20:58:59Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28622
dc.description.abstract Bakalářská práce pod názvem Strach v období dospívání: porovnání dospívajících z rodinného a ústavního prostředí se v teoretické části zabývá obdobím dospívání. V této oblasti se práce zaměřuje především na vymezení období, podrobněji pak na adolescenci a úkoly dospívání. Dále je práce zaměřena na prostředí, ve kterém respondenti dospívají, v dětských domovech a v rodinách. Následuje část zabývající se strachem, vymezením pojmu, projevy a strachem u dospívajících. Praktická část se věnuje zjišťováním specifik a odlišností u dospívajících z odlišného prostředí. Práce zkoumá pohled adolescentů na současnost a budoucnost jejich života. Porovnává oblasti strachu v dětských domovech a v rodinném prostředí. A uvádí doporučení pro praxi na základě zjištěných údajů.
dc.format 55 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Dospívání cs
dc.subject adolescent cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dětský domov cs
dc.subject strach cs
dc.subject Adolescence en
dc.subject adolescent en
dc.subject background en
dc.subject family en
dc.subject children´s home en
dc.subject fear en
dc.title Strach v období dospívání: porovnání dospívajících z rodinného a ústavního prostředí
dc.title.alternative The Issue of Anxiety in Adolescence: A Comparison of Instutionalised and Family-Raised Adolescents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis called The Issue of Anxiety in Adolescence: A Comparison of Instutionalised and Family-Raised Adolescents. In this area the thesis aims above all to define the age of adolescence, and then describes the tasks of growing up in detail. Furthermore the thesis describes the background in which the respondents mature i.e. in children´s homes or in families. Following part tackles the issue of fear, defining the term, its symptoms and the fears of adolescents. The practical part finds the specific features and differences between adolescents coming from various environments. The thesis researches the views of adolescents on their present and future life and compares the areas of fear in children´s homes and in family environment. To conclude, recommendations for practice are presented on the basis of the findings.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34298
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
bělíková_2014_dp.pdf 1.828Mb PDF View/Open
bělíková_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
bělíková_2014_op.doc 18.28Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account