Subjektivní hodnocení důsledků užívání marihuany

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Subjektivní hodnocení důsledků užívání marihuany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Černá, Karin
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:00Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:00Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28625
dc.description.abstract Teoretická část bakalářské práce je věnována konopným drogám, drogové závislosti a jejím sociálně pedagogickým aspektům, marihuaně a jejím účinkům. Cílem praktické části bakalářské práce je pokusit se porozumět subjektivnímu hodnocení důsledků užívání marihuany dlouhodobých uživatelů. Dále porozumět, proč je marihuana užívána a nahlédnout na hodnocení přímých účinků marihuany a dopadů na život, zejména společenský život uživatelů. Práce se tedy pokusí objasnit, jak marihuanu a vše, co je spojeno s jejím užíváním, vnímají samotní uživatelé. Cílů bude dosaženo pomocí analýzy polostrukturovaných rozhovorů s pěti vybranými dlouhodobými uživateli marihuany.
dc.format 73 s. (208 500 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject marihuana cs
dc.subject drogy cs
dc.subject konopné drogy cs
dc.subject drogová závislost cs
dc.subject marijuana en
dc.subject drugs en
dc.subject cannabis drugs en
dc.subject drug addiction en
dc.title Subjektivní hodnocení důsledků užívání marihuany
dc.title.alternative Subjective Evaluation of the Impact of Marijuana Use
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The theoretical part of the bachelor´s thesis deals with cannabis drugs, drug addiction and its socio pedagogical aspects, marijuana and its effect. The aim of the practical part of the thesis is to try understand the subjective evaluation of the impacts of marijuana use on its long - term users. Furthermore, to understand, why marihuana is used and look at evaluation of direct effects of marijuana and its impact on the life, especially social life of its users. Thesis then try to explain, how marijuana and all what is associated with its usage, perceive its users. The aims will be achieved by analysis using semi structured interviews with five long - term marihuana users.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34302
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
černá_2014_dp.pdf 2.182Mb PDF View/Open
černá_2014_vp.doc 52Kb Microsoft Word View/Open
černá_2014_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account