Sociální sítě jako prostředí kyberšikany

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální sítě jako prostředí kyberšikany

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Džoganiková, Anna
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:00Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:00Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28626
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá výskytem kyberšikany na sociálních sítích a především je zaměřena na žáky druhého stupně základních škol ve Zlíně. V teoretické části jsou popsány sociální sítě, druhy sociálních sítí a komunikace v kyberprostoru. Dále je pozornost soustředěna na vymezení pojmů tradiční šikana a kyberšikana, jejich rozdíly, projevy, formy a aktéři kyberšikany. Poslední kapitola této části je věnována případům, které jsou s kyberšikanou spojovány, preventivním programům a legislativě. Cílem empirické části je zjistit, zdali se žáci druhého stupně základních škol ve Zlíně nebo někdo z jejich okolí setkali s kyberšikanou na konkrétních sociálních sítích. Potřebná data jsou zjišťována pomocí kvantitativně orientovaného výzkumu, jenž využívá metody dotazníku.
dc.format 57 s. (66 182znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sociální síť cs
dc.subject informační a komunikační technologie cs
dc.subject online/offline cs
dc.subject kyberprostor cs
dc.subject šikana cs
dc.subject kyberšikana cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject social network en
dc.subject information and communication technologies en
dc.subject online/offline en
dc.subject cyberspace en
dc.subject bullying en
dc.subject cyberbullying en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.title Sociální sítě jako prostředí kyberšikany
dc.title.alternative Cyberbullying in Social Network Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The thesis is focusing on the presence of cyberbullying on social networks and aspecially in second degrese of elementary schools in Zlín. In the theoretical part there is a description of social networks, thein kinds and communication in cyberspace. Further, the focus is put on description of terms traditional bullying and cyberbullying, thein diferences, forms, circumstances and consequences. Last charter talks about some cases, that are connected with cyberbullying, preventive programmes and legislation. The aim of the empiric part is to discover whetherthe pupils of elementary schools in Zlín or thein peers have ever came across cyberbullying on specific social networks. The data have been collected through a quantitative oriented research, using the methods of a questionnaire.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34303
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
džoganiková_2014_dp.pdf 1.619Mb PDF View/Open
džoganiková_2014_vp.doc 20.07Kb Microsoft Word View/Open
džoganiková_2014_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account