Problematika poruch příjmu potravy z pohledu žákyň prvních ročníků středních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika poruch příjmu potravy z pohledu žákyň prvních ročníků středních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Glozneková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:01Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:01Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28628
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je problematika poruch příjmu potravy. V teoretické části jsou poruchy příjmu potravy vymezeny a jsou uvedeny jejich základní charakteristiky. Následně je pozornost zaměřena na výskyt mentální anorexie a bulimie v minulosti, na příčiny vzniku těchto poruch a jejich prevenci, možné následky a léčbu. V praktické části práce se zabýváme výzkumem informovanosti žákyň prvních ročníků středních škol o poruchách příjmu potravy. Konkrétně o mentální anorexii a bulimii, jejich symptomech, příčinách vzniku, důsledcích a následně o možnostech léčby. Cílem je podat základní informace o problematice a upozornit na nedostatek primární prevence v této oblasti.
dc.format 59 s. (85 502 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject poruchy příjmu potravy cs
dc.subject mentální anorexie cs
dc.subject mentální bulimie cs
dc.subject příčiny cs
dc.subject rizikové faktory cs
dc.subject důsledky cs
dc.subject prevence cs
dc.subject léčba cs
dc.subject eating disorders en
dc.subject anorexie nervosa en
dc.subject bulimia nervosa en
dc.subject causes en
dc.subject risk factors en
dc.subject consequences en
dc.subject prevention en
dc.subject treatment en
dc.title Problematika poruch příjmu potravy z pohledu žákyň prvních ročníků středních škol
dc.title.alternative The Issue of Eating Disorders from the View of Student´s First Year of Secondary School
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Gavora, Peter
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The theme of the thesis is the issue of eating disorders. The theoretical part of eating disorder defined and are given their basic characteristics. Then the attention is focused on the incidence of anorexia nervosa and bulimia in the past, the causes of these disorders and their prevention, possible consequences, and treatment. In the practical part of the thesis deals with the research information for students' first year of secondary school about eating disorders. Specifically, the anorexia nervosa and bulimia, their symptoms, causes of, consequences and subsequently on treatment options. The aim is to give basic information about the issue and draw attention to the lack of primary prevention in this area.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34305
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
glozneková_2014_dp.pdf 1.691Mb PDF View/Open
glozneková_2014_vp.doc 17.47Kb Microsoft Word View/Open
glozneková_2014_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account