Volnočasové aktivity v obci Blatec pod záštitou občanského sdružení PIDILIDI

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Volnočasové aktivity v obci Blatec pod záštitou občanského sdružení PIDILIDI

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Hrbáčková, Martina
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:03Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:03Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28634
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá způsobem trávení volného času dětí v obci Blatec. Cílem celé práce bylo zjistit, zda jsou rodiče, kteří žijí v obci Blatec, spokojeni s volnočasovými aktivitami pro své děti v obci. V teoretické části práce jsou vymezeny pojmy volný čas, funkce volného času, činitelé, kteří ovlivňují volný čas dětí, prevence patologických jevů a instituce pro volný čas, občanské sdružení a jeho založení. V druhé polovině teoretické části bylo třeba nastínit historii a současnost obce Blatec, kde probíhal výzkum pro praktickou část práce. Praktická část obsahuje přípravu metodiky kvantitativního výzkumu, který byl realizován za pomocí dotazníkového šetření.
dc.format 70 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject volný čas cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject mladší školní věk cs
dc.subject prevence patologických jevů cs
dc.subject nezisková organizace cs
dc.subject občanské sdružení cs
dc.subject Blatec cs
dc.subject PIDILIDI cs
dc.subject Leisure time en
dc.subject preschool age en
dc.subject school age en
dc.subject prevention of pathological phenomena en
dc.subject nonprofit organizations en
dc.subject civic associations en
dc.subject Blatec en
dc.subject PIDLIDI en
dc.title Volnočasové aktivity v obci Blatec pod záštitou občanského sdružení PIDILIDI
dc.title.alternative Leisure Time Activities in the Municipality of Blatec under the Patronage of a Civic Association PIDILIDI
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zgarbová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated This thesis deals with spending time of the children in the village Blatec. The aim of the thesis was to determine whether the parents are satisfied with their leisure activities for children in the community Blatec. The theoretical part defines the concepts of leisure, time, function, factors that affect the free time of children, prevention of pathological phenomena and institutions for leisure, civic association and its foundation. In the second half of the theoretical part, it was necessary to outline the history and present of the village Blatec where the research was conducted. The practical part includes preparation of the methodology of quantitative research, which was conducted using questionnaires.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34311
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hrbáčková_2014_dp.pdf 1.024Mb PDF View/Open
hrbáčková_2014_vp.doc 53Kb Microsoft Word View/Open
hrbáčková_2014_op.doc 20.50Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account