Vliv rozvodu rodičů na partnerské vztahy dětí

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vliv rozvodu rodičů na partnerské vztahy dětí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Huňková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:04Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:04Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28636
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá rodinou, rozvodem, výchovou dětí po rozvodu, jejich prožívání a dopadem rozvodu na budoucí partnerské vztahy dětí. Práce je rozdělena do dvou částí na teoretickou a praktickou část. V první části se bakalářská práce zabývá rozvodem, jeho právním vymezením v České republice a nejčastějšími příčinami. Následně dochází k zaměření na dítě po rozvodu jak reaguje na spory rodičů, dlouhodobé následky rozvodu na dítě a srovnání prožívání sourozenců a jedináčků. V neposlední řadě se bakalářská práce zabývá partnerskými vztahy a výchovou k partnerství v rodině. Druhá část bakalářské práce je zaměřena na kvalitativní výzkum v oblasti vlivu rozvodu rodičů na partnerské vztahy dětí.
dc.format 76, Přílohy:31 s.(45 865znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rozvod cs
dc.subject rodičovské vztahy cs
dc.subject dlouhodobé následky cs
dc.subject partnerské vztahy cs
dc.subject konflikty cs
dc.subject Divorce en
dc.subject parental relationships en
dc.subject long-term consequences en
dc.subject relationships en
dc.subject conflicts en
dc.title Vliv rozvodu rodičů na partnerské vztahy dětí
dc.title.alternative The Effect of Divorce on Partner Relationships of the Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Zgarbová, Petra
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the family, divorce, raising children after divorce, their experiences and the impact of divorce on children's future relationships. The work is divided into two parts - theoretical and practical. In the first part of the thesis deals with divorce, its legal definition in the Czech Republic and the most common causes. Next, the focus on the child after divorce - how he responds to parents' disputes, long-term effects of divorce on a child compared to the experience of siblings and singletons. Finally, the work is engaged partner relations and education for partnership in the family. The second part of the thesis is focused on qualitative research on the impact of parental divorce on children's relationships.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34315
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
huňková_2014_dp.pdf 2.448Mb PDF View/Open
huňková_2014_vp.doc 16.73Kb Microsoft Word View/Open
huňková_2014_op.doc 20.27Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account