Asertivní komunikace u studentů sociální pedagogiky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Asertivní komunikace u studentů sociální pedagogiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Hýblová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:04Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:04Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28637
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá asertivní komunikací u studentů sociální pedagogiky. Je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje čtyři kapitoly. Zabývá se komunikací jako základním a efektivním způsobem dorozumívání. Pozornost je věnována asertivitě, jakožto důležitému prvku správné komunikace. Třetí kapitola se věnuje využití asertivní komunikace, jak ve škole, v rodině a v partnerských vztazích. Poslední kapitola pojednává o vymezení sociální pedagogiky, o profesi a kompetencích sociálního pedagoga. Praktická část se zaobírá empirickým výzkumem znalostí a schopností studentů sociální pedagogiky asertivně komunikovat formou dotazníkového šetření.
dc.format 64 s. (82 388)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject asertivita cs
dc.subject komunikace cs
dc.subject sociální pedagogika cs
dc.subject assertiveness en
dc.subject communication en
dc.subject social pedagogy en
dc.title Asertivní komunikace u studentů sociální pedagogiky
dc.title.alternative Assertive Communication in Students of Social Pedagogy
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with assertive communication in students of social pedagogy. It is divided into a theoretical and practical part. The theoretical part contains four chapters. It defines communication as a basic and effective way of communication. Attention is also paid to assertiveness, as a significant element of successful communication. The following chapter explores the usage of assertive communication at school, in families and in romantic relationships. The final chapter discusses the definition of social pedagogy, the profession and competences of a social pedagogue. The practical part provides an empirical research of the knowledge and skills of social pedagogy students regarding their ability to communicate assertively. The research was carried out through a questionnaire.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34316
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
hýblová_2014_dp.pdf 1.931Mb PDF View/Open
hýblová_2014_vp.doc 56Kb Microsoft Word View/Open
hýblová_2014_op.doc 20.00Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account