Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Jurásková, Marie
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:06Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:06Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28643
dc.description.abstract Bakalářská práce nese název Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením. Teoretická část se nejdříve zabývá mentálním postižením jako pojmem, uvádí klasifikaci mentálního postižení. Dále se práce věnuje oblasti sexuality osob s mentálním postižením. Popisuje specifika sexuality osob s mentálním postižením, seznamuje s postoji lidí k sexualitě těchto jedinců. Poslední kapitola teoretické části pojednává o tématu sexuální výchovy lidí s mentálním postižením na praktické škole. Hovoří o provozování sexuální osvěty, zaměřuje se i na vybrané oblasti sexuální výchovy a jejich prevenci. Do těchto oblastí spadá sexuální zneužívání, pohlavně přenosné choroby a nechtěné těhotenství. Praktická část obeznamuje s výzkumným šetřením v kvalitativním pojetí týkajícího se zkušeností vychovatelů se sexuální výchovou osob s těžkým mentálním postižením na střední praktické škole ve Zlínském kraji.
dc.format 52 s. (115 270 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject sexualita cs
dc.subject sexuální výchova cs
dc.subject mentální postižení cs
dc.subject osoba s mentálním postižením cs
dc.subject vychovatel cs
dc.subject praktická škola cs
dc.subject prevence cs
dc.subject sexuality en
dc.subject sex education en
dc.subject mental disability en
dc.subject person with mental disability en
dc.subject educator en
dc.subject practical school en
dc.subject prevention en
dc.title Sexualita a sexuální výchova osob s mentálním postižením pohledem vychovatelů v zařízení pro osoby s mentálním postižením
dc.title.alternative Sexuality and Sexual Education of People with Mental Disabilities in a Facility for People with Mental Disabilities from the Perspective of Employees
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated Theoretical part deals with mental disability as a term, according to the classification of mental disability. The main goal of this study is to identify the characteristics of sexuality of people with mental disabilities, to describe the sexuality specifics of people with mental disabilities and to introduce other people's attitudes to sexuality of these individuals. Last chapter of theoretical part is concerned with the topic of sex education of people with mental disabilities in the practical school. This part is focused on implementation of sex education. Special attention is given to selected areas of sex education like sexual abuse, sexually transmitted diseases and unwanted pregnancy and their prevention. The practical part analyzes the research which was aimed at the practical experiences of educators with the sexual education of persons with severe mental disabilities in the Practical High School in the Zlín region.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34323
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
jurásková_2014_dp.pdf 1.505Mb PDF View/Open
jurásková_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
jurásková_2014_op.doc 17.36Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account