Interpersonální vztahy rodiny v prostředí vesnickém a městském

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Interpersonální vztahy rodiny v prostředí vesnickém a městském

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Kopřivová, Radka
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:07Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:07Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28646
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se věnuje problematice interpersonálních vztahů rodiny v prostředí městském a vesnickém. Teoretická část je rozdělena do tří kapitol. V první kapitole definuje prostředí obecně, dále v podkapitolách představuje prostředí venkova a prostředí města. Další kapitola se věnuje rodině, zabývá se typologií rodiny, selektuje současné změny rodiny, dále se zabývá socializací a společenskou adaptací. Ve třetí kapitole se věnuje interpersonálním vztahům, dále emocím v interpersonálních vztazích a funkcemi emocí. Praktická část se zabývá kvantitativním výzkumem a interpretací výsledků. Cílem výzkumu je zjistit, jaké jsou vztahy rodiny s okolím v prostředí venkova a jaké jsou v prostředí města.
dc.format 102 s. (147 229 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject interpersonální vztahy cs
dc.subject prostředí cs
dc.subject emoce cs
dc.subject rodina cs
dc.subject socializace cs
dc.subject vesnice cs
dc.subject město cs
dc.subject interpersonal relationships en
dc.subject environment en
dc.subject emotion en
dc.subject family en
dc.subject socialization en
dc.subject village en
dc.subject town en
dc.title Interpersonální vztahy rodiny v prostředí vesnickém a městském
dc.title.alternative Interpersonal Family Relationships in the Rural and Urban Environments
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-02
dc.description.abstract-translated The bachelor's thesis deals with issues of interpersonal relationships in the family environment, urban and rural. The theoretical part is divided into three chapters. The first chapter defines the environment in general and in sections represents the rural and the urban environment. Another chapter deals with a family, the family typology, selects the current changes, it also deals with socialization and social adaptation. The third chapter is devoted to interpersonal relationships, as well as emotions in interpersonal relationships and functions of emotions. The practical part deals with the quantitative research and interpretation of results. The aim of the research is to determine what are the relationships with families in the surrounding rural environment and what the environment of the city.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34326
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
kopřivová_2014_dp.pdf 1.849Mb PDF View/Open
kopřivová_2014_vp.doc 16.78Kb Microsoft Word View/Open
kopřivová_2014_op.doc 14.64Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account