Názory žáků základních škol na návykové látky

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Názory žáků základních škol na návykové látky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Krajíčková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:08Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:08Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28647
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o návykových látkách u žáků základních škol Zlínského kraje. Teoretická část se zabývá vymezením základních pojmů z oblasti návykových látek a jejich následnou klasifikací. Dále se zaměřuje na období pubescence, ve které popisuje jednotlivé vývojové změny, které u dospívajícího probíhají. Bakalářská práce se také věnuje protidrogové prevenci, typům prevence a vrstevnickým programům. V praktické části pomocí dotazníkového šetření zjišťujeme, jaké názory mají žáci základních škol na návykové látky, zda se považují za dostatečně informované a zda mají s těmito látkami osobní zkušenost.
dc.format 65 s. (74 000 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject návyková látka cs
dc.subject dospívající cs
dc.subject pubescence cs
dc.subject protidrogová prevence cs
dc.subject vrstevnické programy cs
dc.subject addictive substance en
dc.subject puberty en
dc.subject maturing en
dc.subject drug prevention en
dc.subject peer programmes en
dc.title Názory žáků základních škol na návykové látky
dc.title.alternative Opinions of Elementary School Pupils on Addictive Substances
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This Bachelor's thesis deals with addictive substances and primary school students in the Zlin region. The theoretical portion focuses on defining terms related to addictive substances, and their subsequent classification. Additionally, it focuses on the period of adolescence, and describes the individual developmental changes that occur as a child matures. The Bachelor's thesis also deals with drug prevention, types of prevention, and peer programmes. In the practical section, a questionnaire was used to determine the opinions of primary school students on addictive substances, whether they consider themselves to be sufficiently informed, and whether they have had personal experience with these substances.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34327
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
krajíčková_2014_dp.pdf 3.325Mb PDF View/Open
krajíčková_2014_vp.doc 56.5Kb Microsoft Word View/Open
krajíčková_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account