Sociální integrace vietnamské menšiny v ČR

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Sociální integrace vietnamské menšiny v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Kratochvílová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:08Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:08Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28648
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku sociální integrace vietnamské menšiny v ČR. Teoretická část se skládá ze tří kapitol. V první kapitole definuje pojem národ, ná-rodnostní a etnická menšina a snaží se o jejich rozlišení. Zmiňuje nejdůležitější meziná-rodní ujednání o ochraně práv menšin a také řeší tuto problematiku v české legislativě. V druhé kapitole objasňuje koncepty a dimenze sociální integrace. Třetí se pak věnuje působení vietnamské menšiny v České republice od 50. let dodnes a především sociální integraci u nás. Praktická část si klade za cíl zjistit míru integrace vietnamské menšiny v jednotlivých sociálních oblastech, a to pomocí dotazníkového šetření.
dc.format 75 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject národnostní menšiny cs
dc.subject vietnamská menšina cs
dc.subject ochrana práv menšin cs
dc.subject sociální integrace cs
dc.subject national minorities en
dc.subject Vietnamese minority en
dc.subject protection of minority rights en
dc.subject social integration en
dc.title Sociální integrace vietnamské menšiny v ČR
dc.title.alternative Social Integration of the Vietnamese Minority in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hladík, Jakub
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the issue of social the integration of the Vietnamese minority in the Czech Republic. The theoretical part consists of three chapters. The first chapter defines the concept of the nation, nationality and ethnic minority and tries to distinguish them. It mentions the most important international agreements for the Protection of the rights of minorities and also resolves this issue in the Czech legislation. The second chapter clarifies the concepts and areas of social integration. The third is devoted to the actions of the Vietnamese minority in the Czech Republic since the 50's till today and primarily social integration in our country. The practical part aims to determine the level of the integration of the Vietnamese minority in various social sectors by using a questionnaire survey.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34328
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kratochvílová_2014_dp.pdf 2.355Mb PDF View/Open
kratochvílová_2014_vp.doc 20.66Kb Microsoft Word View/Open
kratochvílová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account