Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol

DSpace Repository

Language: English čeština 

Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Lukešová, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:08Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:08Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28649
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol. Hlavním tématem bakalářské práce jsou rizika, se kterými se mohou děti setkat na internetu a na sociálních sítích. Teoretická část se věnuje vzniku a vývoji internetu a sociálních sítí a seznamuje čtenáře s různými sociálními sítěmi ve světě a u nás. Dále se za-bývá problematikou bezpečnosti dětí ve virtuálním prostředí, zásadami bezpečné elektronické komunikace a informuje o projektech, které se zasazují o bezpečnost dětí na internetu. Poslední kapitola teoretické části se zaobírá virtuálními hrozbami, rizikovými a ohroženými skupinami, kterých se nebezpečí týká, a také prevencí a legislativním zakotvením daného problému. Praktická část bakalářské práce seznamuje čtenáře s realizovaným výzkumem. Hlavním cílem výzkumného šetření bylo zjistit, jaká je úroveň informovanosti dětí základních škol o možných rizicích internetu a sociálních sítí.
dc.format 79
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject internet cs
dc.subject kriminalita cs
dc.subject kyberprostor cs
dc.subject kybergrooming cs
dc.subject sociální síť cs
dc.subject děti cs
dc.subject internet en
dc.subject criminality en
dc.subject cyberspace en
dc.subject cybergrooming en
dc.subject social network en
dc.subject children en
dc.title Nebezpečí internetu a sociálních sítí u dětí základních škol
dc.title.alternative The Dangers of the Internet and Social Networks for Primary School Children
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Krausová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the dangers of the Internet and social networks for primary school children. The main topic of the thesis are the risks which children might encounter on the Internet and social networks. The theoretical part deals with the formation and evo-lution of the Internet and social networks and introduces the reader with the various social networks in the world and us especially in our country. It also deals with the issue of child safety in the virtual environment, the principles of secure electronic communication and inform about projects, which are committed to the safety of children on the Internet. The last chapter deals with virtual threats, risk and vulnerable groups, where the risk is concer-ned, and also about prevention and legislative base of the problem. The practical part intro-duces the reader to the realized research. The main aim of the research was to determine the level of awareness of primary school children about possible risks of the Internet and social networks.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34329
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject sociální sítě cs
local.subject rizikové chování cs
local.subject děti cs
local.subject social network en
local.subject risk behavior en
local.subject children en


Files in this item

Files Size Format View
lukešová_2014_dp.pdf 2.002Mb PDF View/Open
lukešová_2014_vp.doc 54.5Kb Microsoft Word View/Open
lukešová_2014_op.doc 55Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account