Problematika návykových látek u žáků 2. stupně základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika návykových látek u žáků 2. stupně základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šalenová, Eva
dc.contributor.author Lukešová, Klára
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:09Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:09Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28650
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na problematiku návykových látek u žáků 2. stupně ZŠ, pře-devším na míru jejich osobních zkušeností s návykovými látkami. Je rozdělena do dvou částí, a to teoretickou a praktickou. Teoretická část vymezuje pojem závislost a popisuje jeho základní znaky. Následně se zabývá rozdělením nejčastěji užívaných návykových látek a popisuje jejich jednotlivé účinky. Především se zaměřuje na alkohol, tabák a nelegální drogy. Na závěr pojednává o problematice návykových látek a mladistvých. Zabývá se příčinami užívání drog, varovnými znameními jejich užívání, riziky zneužívání návykových látek a specifickým působením návykových látek na děti a mladistvé. Praktická část uvádí výsledky vlastního šetření a nese znaky kvantitativního výzkumu. Cílem šetření bylo zjistit, v jaké míře mají žáci 2. stupně ZŠ zkušenosti s užíváním návykových látek, ale také jaká je jejich dostupnost.
dc.format 74
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject návykové látky cs
dc.subject drogy cs
dc.subject děti cs
dc.subject mládež cs
dc.subject závislost cs
dc.subject addictive substances en
dc.subject drugs en
dc.subject children en
dc.subject youth en
dc.subject addiction en
dc.title Problematika návykových látek u žáků 2. stupně základních škol
dc.title.alternative The Issue of Substance Abuse in Upper Primary School Pupils
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Polepilová, Renata
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The Bachelor's thesis focuses on the issue of addictive substances in students in higher grades of elementary schools, primarily their personal experience with addictive substances. It is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part defines the concept addiction and describes its basic features. The following chapter deals with the division of most commonly used addictive substances and describes their individual ef-fects. It mainly focuses on alcohol, tobacco and illegal drugs. The theoretical part deals with the issue of addictive substances and adolescents. It views the causes leading to drug use, warning signals that may indicate their use, risks of drug abuse and last but not the least specific effects of addictive substances on children and adolescents. The practical part brings the results of my own empiric survey and bears the signs of quantitative survey. The goal of the survey was to find out in what extent students in higher grades of elementary schools have their own experience with the use of addictive substances but also their avail-ability.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34330
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
lukešová_2014_dp.pdf 2.702Mb PDF View/Open
lukešová_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
lukešová_2014_op.doc 54Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account