Motivace mladých lidí k dobrovolnictví

DSpace Repository

Language: English čeština 

Motivace mladých lidí k dobrovolnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Matulová, Karolína
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:09Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:09Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28653
dc.description.abstract Bakalářská práce zabývající se vztahem mladých lidí k dobrovolnictví je koncipována jako kvalitativní studie, zaměřující se zejména na popis a porozumění faktorů, ovlivňujících mladé lidi stát se dobrovolníky. V teoretické části seznamuje čtenáře se základními pojmy, které slouží jako výchozí nástroj k ucelené představě o oblasti dobrovolnictví a motivaci. Hlavním výzkumným cílem bakalářské práce je odhalení indikátorů motivujících mladé lidí stát se dobrovolníky. Za pomoci kvalitativního výzkumu, skrze provádění rozhovorů s návodem, odhaluje vnitřní i vnější pohnutky k této činnosti. Na základě analytických strategií zakotvené teorie shrnuje a následně interpretuje získané údaje.
dc.format 57
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject dobrovolnictví cs
dc.subject mladý dobrovolník cs
dc.subject motivace cs
dc.subject vnitřní faktory motivace cs
dc.subject sociální motivy cs
dc.subject volunteering en
dc.subject young volunteer en
dc.subject motivation en
dc.subject internal factors of motivation en
dc.subject social motives en
dc.title Motivace mladých lidí k dobrovolnictví
dc.title.alternative Motivation of Young People to Volunteering
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis on the relationship of young people to volunteer is designed as a qualitative study, focusing on the description and understanding of the factors influencing young people to become volunteers. In the theoretical part introduces the reader to basic concepts that serve as a starting tool for comprehensive idea of the volunteering and moti-vation. The main research goal of this thesis is to reveal the indicator to motivate young people to become volunteers. With the help of qualitative research by conducting interviews with the instructions, reveals the internal and external motivations for this activity. Based on the analytical strategies grounded theory summarizes and then interprets the information obtained.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34333
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30
local.subject mládež cs
local.subject dobrovolníci cs
local.subject motivace profesní cs
local.subject youth en
local.subject volunteers en
local.subject vocational motivation en


Files in this item

Files Size Format View
matulová_2014_dp.pdf 1.700Mb PDF View/Open
matulová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
matulová_2014_op.doc 51Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account