Mobbing mezi pedagogickými pracovníky na základní škole

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mobbing mezi pedagogickými pracovníky na základní škole

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Mlčáková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:10Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:10Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28654
dc.description.abstract Bakalářská práce pojednává o šikaně na pracovišti, tzv. mobbingu, a jeho rozšíření mezi pedagogickými pracovníky na základní škole. Vysvětluje, co je to mobbing jako takový, jak k němu dochází a jak jemu předcházet. V teoretické části se bakalářská práce bude zabývat situacemi, které mohou zapříčinit vznik mobbingu, ať už to je agrese nebo násilí, dále vysvětlí pojem šikana. Avšak především se zaměří na vysvětlení samotného pojmu mobbing, jeho formami, oběťmi a agresory, tzv. mobbery, a na jeho rozšířenost ve společnosti. Zaměří se i na prevenci proti mobbingu. V části praktické, se tato bakalářská práce zaměří na výskyt mobbingu ve školství, na předešlé výzkumy v tomto oboru a na zhodnocení situace výskytu mobbingu ve školství na základě výzkumného souboru. Dále pak potvrdí, či naopak vyvrátí daný výzkumný cíl.
dc.format 78
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mobbing cs
dc.subject šikana cs
dc.subject konflikt cs
dc.subject základní škola cs
dc.subject pedagogický pracovník cs
dc.subject mobber cs
dc.subject oběť cs
dc.subject prevence cs
dc.subject mobbing en
dc.subject bullying en
dc.subject conflict en
dc.subject primary school en
dc.subject pedagogice worker en
dc.subject mobber en
dc.subject casulty en
dc.subject prevention en
dc.title Mobbing mezi pedagogickými pracovníky na základní škole
dc.title.alternative Mobbing among Pedagogical Workers in Primary Schools
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with bullying on a workplace, so-called mobbing and its expansion among pedagogical workers in a primary school. It explains what is mobbing, how it happens and how to prevent this. In its theoretical part, the bachelor thesis will deal with situations, that can cause beginning of mobbing, this may be aggression or violence; then, it will explain the term bullying. However, first it will aim at explanation of the term mobbing, at its forms, casualties and aggressors, so-called mobbers, and at its extension in our society. It will also aim at prevention against mobbing. In its practical part, this bachelor thesis will focus on occurrence of mobbing in education, on previous researches in this field and it will also assess the situation of mobbing occurrence in education based on the research file. Further it will confirm or certify or rebut this research aim.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34334
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
mlčáková_2014_dp.pdf 1.627Mb PDF View/Open
mlčáková_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
mlčáková_2014_op.doc 18.17Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account