Problematika finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Problematika finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Andrysová, Pavla
dc.contributor.author Mlčková, Eva
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:10Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:10Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28655
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou finanční gramotnosti žáků druhého stupně základní školy. V teoretické části rozdělené do tří kapitol, nejprve vymezuje základní pojmy finanční gramotnosti, zákonitosti finančního vzdělávání, kterým se řídí finanční vzdělávání na druhém stupni základní školy, a v neposlední řadě samotným hospodařením domácnosti. Cílem praktické části bakalářské práce je provedení výzkumu finanční gramotnosti žáků na 2. stupni základní školy v oblasti úrovně spotřebitelského chování, zjištění správných či nesprávných návyků finančního hospodaření a aspektů s nimi spojených. Hlavní zjištění a závěry jsou uvedeny v poslední části práce s doporučením pro praxi.
dc.format 81 s. (122 998 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject finanční gramotnost cs
dc.subject finanční vzdělávání cs
dc.subject standardy finanční gramotnosti cs
dc.subject kompetence žáka cs
dc.subject rámcový vzdělávací program cs
dc.subject spotřebitel cs
dc.subject spotřebitelské chování cs
dc.subject financial literacy en
dc.subject financial education en
dc.subject financial literacy standards en
dc.subject student competencies en
dc.subject educational program en
dc.subject consumer en
dc.subject consumer behavior en
dc.title Problematika finanční gramotnosti na 2. stupni základní školy
dc.title.alternative The Issue of Financial Literacy in Upper Elementary Pupils
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Martincová, Jana
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the issue financial literacy of pupils of upper primary school. The theoretical part is divided into three parts, the first it defines the basic concepts of financial literacy, processes and legality of financial education governing the financial education at upper primary school and finally the actual households. The aim of the practical part of the thesis is the research of financial literacy of pupil at the upper primary school in the field of consumer behavior, finding the right or wrong habits of the financial economy and aspects associated with them. The main findings and conclusions are given in the last part of the thesis with recommendations for practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34335
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
mlčková_2014_dp.pdf 2.254Mb PDF View/Open
mlčková_2014_vp.doc 14.64Kb Microsoft Word View/Open
mlčková_2014_op.doc 16.90Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account