Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání

DSpace Repository

Language: English čeština 

Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Morávková, Romana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:10Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:10Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28656
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá povoláním asistenta pedagoga v inkluzivním vzdělávání. Teoretická část popisuje obecné stanovy českého školství, poté se zaměřuje na inkluzivní vzdělávání a popisuje základní zdravotní diagnózy ve školních třídách, díky kterým je funkce asistenta pedagoga potřebná. Dále pak popisuje práva, povinnosti, kompetence a rozsah práce asistenta pedagoga, zaměřuje se také na charakteristiku školní třídy jako skupiny, kde asistent pedagoga působí. Kvůli pedagogizaci prostředí a klimatu ve třídě se taktéž teoretická část zabývá charakteristikou různého postavení žáka ve třídě, jakožto i žákovou rolí a prestiží. V teoretické části jsou uvedeny nejčastější problémy spojené s touto funkcí v dnešní době. Praktická část bakalářské práce je složena ze čtyř rozhovorů s asistenty pedagoga, kteří působí na stejné škole a to na Základní škole Slovenská ve Zlíně. Dva asistenti jsou z prvního stupně a dva asistenti z druhého. Rozhovory se budou týkat jejich náplně práce a především vztahu k integrovanému dítěti, jeho rodičům a pedagogům, se kterými asistent pedagoga pracuje. Tyto informace se využijí jako zpětná vazba pro české školství a jako inspirace pro pedagogy a asistenty pedagoga.
dc.format 86 s. (31 315 znaků).
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Inkluzivní vzdělávání cs
dc.subject asistent pedagoga cs
dc.subject ADHD cs
dc.subject Aspergerův syndrom cs
dc.subject SVPU cs
dc.subject školní/třídní klima cs
dc.subject role a postavení žáka ve skupině cs
dc.subject Inclusive education en
dc.subject pedagogic asistant en
dc.subject ADHD en
dc.subject Attention Deficit Hyperactivity Disorder en
dc.subject Asperger´s syndrome en
dc.subject special learning disabilities en
dc.subject school/class klima en
dc.subject role a pupil´s position in a group en
dc.title Asistent pedagoga v inkluzivním vzdělávání
dc.title.alternative Teacher's Assistant in Inclusive Education
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šafránková, Anna
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with a profession of a pedagogic assistant in the inclusive education. The theoretical part describes a general charter of the Czech educational system, then it is focused on the inclusive education and it describes some basic health diagnoses in the classes which make the profession of the pedagogic assistant necessary. It also describes the rights, duties, competences and responsibilities of the pedagogic assistant, it is also focused on a class characteristic as a group where the pedagogic assistant operates. Because of the pedagogic of class environment and climate, the theoretical part also deals with a characteristic of the pupil's different status in the class as well as the pupil's role and prestige. In the theoretical part there are introduced the most common problems connected with this profession today. The practical part of this piece of work is formed by four dialogues with pedagogic assistants who work at the same school, namely Základní škola Slovenská in Zlín. Two assistants are from the primary school and the other two from the lower secondary school. The dialogues are going to deal with their responsibilities and most of all with their relationship to an integrated child, his or her parents and pedagogues who the assistant work with. These pieces of information will be used as a feedback for the Czech educational system and as an inspiration for pedagogues and pedagogic assistants.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34336
utb.result.grade D
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
morávková_2014_dp.pdf 1.693Mb PDF View/Open
morávková_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
morávková_2014_op.doc 18.04Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account