Síťování a degradace polymerních filmů pomocí UV ozařování

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Síťování a degradace polymerních filmů pomocí UV ozařování

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Síťování a degradace polymerních filmů pomocí UV ozařování
Autor: Hemmelová, Svatava
Vedoucí: Sedlačík, Michal
Abstrakt: Předkládaná práce se zabývá možností online sledování síťovacích a degradačních procesů u polymerních filmů za přítomnosti UV záření. Teoretická část je v první části zaměřena na polymery všeobecně a jejich vlastnosti. Na tuto část plynule navazuje popis použitých materiálů a to konkrétně poly (e-kaprolakton) a fotoaktivní dopant benzil. V další části je pozornost věnována reologickým měřením vlastností polymerů. Na závěr teoretické části je uveden přehled použitých analytických metod. Praktická část se zabývá samotným UV ozařováním poly (e-kaprolaktonu) s příměsí různých koncentrací fotoaktivního dopantu a sledováním vlivu UV záření na vlastnosti tohoto polymeru. Pomocí UV spektroskopie, IR spektroskopie, gelové permeační chromatografie, měření kontaktních úhlů a povrchové energie. Zvláštní důraz je zde kladen na online sledování změny vlastností poly (e-kaprolaktonu) pomocí reologických měření.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28677
Datum: 2014-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Studijní obor: Řízení jakosti
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: C 34359


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
hemmelová_2014_dp.pdf 3.078Mb PDF Zobrazit/otevřít
hemmelová_2014_vp.pdf 112.4Kb PDF Zobrazit/otevřít
hemmelová_2014_op.pdf 182.6Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet