Vliv vnějších polí na přechod II - I u isotaktického PB - 1

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vliv vnějších polí na přechod II - I u isotaktického PB - 1

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv vnějších polí na přechod II - I u isotaktického PB - 1
Autor: Kramoliš, Zdeněk
Vedoucí: Hřibová, Martina
Abstrakt: Tato diplomová práce se zabývá vlivem vnějších polí na přechod fáze II na fázi I u isotaktického polybutenu - 1. V teoretické části práce jsou popsány semikrystalické polymery (jejich nukleace a růst) a polymorfismus. Pozornost je věnována zvolenému polymeru - isotaktickému polybutenu - 1, jeho vlastnostem v porovnání s vybranými polyolefiny a praktickému využití, které je ovlivňováno jeho samovolným fázovým přechodem. Praktická část je zaměřena na přípravu vzorků, měření a vyhodnocení dat získaných z RTG difrakční analýzy. Byla vytvořena nová aplikace pro vyhodnocování dat. Bylo stanoveno, že fázový přechod II na I je urychlován vlivem elektrického pole až o 36%. S rostoucí délkou makromolekulárního řetězce i s rostoucím napětím byl tento vliv významnější. Elektrické pole ovšem nemělo vliv na finální množství krystalické fáze.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28679
Datum: 2014-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Studijní obor: Řízení jakosti
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 34361


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kramoliš_2014_dp.pdf 1.637Mb PDF Zobrazit/otevřít
kramoliš_2014_vp.pdf 112.1Kb PDF Zobrazit/otevřít
kramoliš_2014_op.pdf 172.9Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet