Vliv stárnutí na přechod II - I u isotaktického PB - 1

Repozitář DSpace/Manakin

Přihlásit se

Jazyk: English čeština 

Vliv stárnutí na přechod II - I u isotaktického PB - 1

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv stárnutí na přechod II - I u isotaktického PB - 1
Autor: Kotrla, Josef
Vedoucí: Hřibová, Martina
Abstrakt: Diplomová práce se zaobírá problematikou stáří vzorku na ovlivnění poločasu přechodu fáze II na fázi I u isotaktického polybutenu - 1. V teoretické části je věnována pozornost isotaktickému polybutenu - 1, jeho vlastnostem a přechodu fáze II na fázi I, který ovlivňuje jeho vlastnosti i konečné rozměry. Dále je popsáno měření pomocí RTG difrakce. Praktická část popisuje přípravu vzorků, vyhodnocení naměřených dat a diskuzi výsledků. Pro vyhodnocení RTG dat byl nově vytvořen výpočet, jenž přispěje i v budoucnosti ke snazšímu vyhodnocení dat. U vzorku PB 0110M nedošlo ani po 10 letech k úplné rekrystalizaci na fázi I na rozdíl od vzorku PB 0400M, což je způsobeno kratšími makromolekulárními řetězci. U obou vzorků byl pozorován až 3 násobný poločas přechodu fáze II na fázi I se vzrůstajícím stářím vzorku. U PB 0110M pro vzorek nový byla hodnota 35,9 hodiny, pro vzorek 10 let starý již 123,1 hodiny).
URI: http://hdl.handle.net/10563/28680
Datum: 2014-02-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav výrobního inženýrství
Studijní obor: Řízení jakosti
Klasifikace závěrečné práce a její obhajoby: A 34362


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
kotrla_2014_dp.pdf 1.396Mb PDF Zobrazit/otevřít
kotrla_2014_vp.pdf 112.8Kb PDF Zobrazit/otevřít
kotrla_2014_op.pdf 64.30Kb PDF Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet