Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mazánková, Libuše
dc.contributor.author Jurtíková, Hana
dc.date.accessioned 2015-03-08T20:59:23Z
dc.date.available 2015-03-08T20:59:23Z
dc.date.issued 2011-11-30
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28687
dc.description.abstract Diplomová práce "Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků" se zabývá pedagogickými pracovníky, respektive pedagogy a syndromem vyhoření. Zaměřuje se na shrnutí problematiky o pedagogické profesi, stresu a syndromu vyhoření. Snaží se popsat charakteristiku profese a osoby pedagoga, jejich typologii, pedagogické kompetence a dovednosti, dále popisuje přístupy ke stresu a jeho zvládání. Zabývá se problematikou syndromu vyhoření, jeho příčinami a příznaky, průběhem, diagnostikou a léčbou. Praktická část je zaměřena na popis a rozbor dotazníku náchylnosti ke stresu a syndromu vyhoření u pedagogů.
dc.format 81 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject pedagog cs
dc.subject pedagogická profese cs
dc.subject typologie učitele cs
dc.subject pedagogické kompetence cs
dc.subject stres cs
dc.subject pracovní zátěž cs
dc.subject zvládání stresu cs
dc.subject syndrom vyhoření cs
dc.subject pedagogue en
dc.subject pedagogical profession en
dc.subject teacher typology en
dc.subject pedagogical competences en
dc.subject stress en
dc.subject workload en
dc.subject stress management en
dc.subject the burnout syndrome en
dc.title Syndrom vyhoření u pedagogických pracovníků
dc.title.alternative Burnout Syndrome among Teaching Staff
dc.type diplomová práce cs
dc.contributor.referee Jašková, Vendula
dc.date.accepted 2014-05-19
dc.description.abstract-translated The diploma thesis "The burnout syndrome among the teaching staff" deals with the teaching staff or teachers and burnout syndrome. It focuses the summary of the issues of the teaching profession, stress and burnout. Diploma thesis tryes to describe the characteristics of the profession and the persons of teachers, their typology, pedagogical competencies and skills, and describes approaches to stress and coping strategies. It deals the issue of burnout, its causes and symptoms, course, diagnosis and treatment. The practical part is focused on the description and analysis of the questionnaire susceptibility to stress and burnout among teachers.
dc.description.department Katedra pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 28939
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-03-28


Files in this item

Files Size Format View
jurtíková_2011_dp.pdf 1.884Mb PDF View/Open
jurtíková_2011_vp.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open
jurtíková_2011_op.doc 15.71Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account