Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus brevis v mléce a in vitro

Repozitář DSpace/Manakin

Jazyk: English čeština 

Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus brevis v mléce a in vitro

Zobrazit celý záznam

Není dostupný náhled
Název: Vliv vnějších faktorů na produkci biogenních aminů u Lactobacillus brevis v mléce a in vitro
Autor: Svačinová, Monika
Vedoucí: Buňková, Leona
Abstrakt: Tato práce se zabývá sledováním produkce biogenních aminů bakterií Lactobacillus brevis. Teoretická část popisuje strukturu a vznik biogenních aminů, jejich výskyt v potravinách, toxicitu a legislativní limity. Dále jsou popsány bakterie rodu Lactobacillus a nakonec ně-které metody používané ke stanovení biogenních aminů. V praktické části této práce byl sledován vliv vybraných faktorů (přídavek laktózy, NaCl, vliv teploty a pH) působících na dekarboxylázovou aktivitu Lactobacillus brevis. Vzniklé biogenní aminy byly stanoveny pomocí vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s pre-kolonovou derivatizací danzylchloridem (DCl) a UV/VIS detekcí. Na základě naměřených výsledků byla stanovena produkce biogenních aminů tyraminu a sperminu. Nejvyšší naměřené množství tyraminu bylo zjištěno v podmínkách in vitro při počátečním pH 5,0 v médiu s přídavkem 0,25 % (w/v) laktózy a bez přídavku soli. Produkce sperminu byla v průběhu kultivace kolísavá a nejvyšší naměřené množství bylo stanoveno v mléce při kul-tivační teplotě 37 °C. Naopak nejnižší množství bylo stanoveno in vitro při 10 °C.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28689
Datum: 2014-01-10
Dostupnost: Bez omezení
Ústav: Ústav technologie potravin
Studijní obor: Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin
Klasifikace závěřečné práce a její obhajoby: A 34376


Citace závěřečné práce

Soubory tohoto záznamu

Soubory Velikost Formát Zobrazit
svačinová_2014_dp.pdf 3.014Mb PDF Zobrazit/otevřít
svačinová_2014_vp.doc 74.47Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít
svačinová_2014_op.doc 100.5Kb Microsoft Word Zobrazit/otevřít

Tento záznam se objevuje v následujících kolekcích

Zobrazit celý záznam

Find fulltext

Prohledat DSpace


Procházet

Můj účet