Šikana učitelů ze strany žáků základních škol

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Šikana učitelů ze strany žáků základních škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Morysová, Dominika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:40Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28694
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá problematikou šikany učitelů ze strany žáků základních škol. Hlavním tématem bakalářské práce je šikana učitelů a příčiny jejího vzniku podle názorů a zkušeností samotných pedagogů. Teoretická část práce je tvořena třemi kapitolami. První kapitola se specializuje na osobnost pedagoga a význam autority. Druhá kapitola zkoumá problematické chování žáků. Třetí kapitola popisuje šikanu učitelů, její podoby, formy a její prevenci. Praktická část se věnuje zmíněné problematice prostřednictvím dotazníkového šetření mezi učiteli základních škol. Hlavním cílem praktické části je zjistit rozsah a příčiny jejich šikany.
dc.format 96 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject šikana učitelů cs
dc.subject agresivita cs
dc.subject problematické chování žáků cs
dc.subject pedagog cs
dc.subject prevence cs
dc.subject agresor cs
dc.subject oběť cs
dc.subject teacher-oriented bullying en
dc.subject aggressiveness en
dc.subject problematic behavior of pupils en
dc.subject pedagogue en
dc.subject prevention en
dc.subject aggressor en
dc.subject victim en
dc.title Šikana učitelů ze strany žáků základních škol
dc.title.alternative Teacher-Oriented Bullying by Elementary School Students
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is concerned with problems of teacher-oriented bullying in elementary schools students. The main topic of this bachelor thesis is the teacher-oriented bullying in students and the causes of its origin from the perspective of the teachers. The theoretical part consists of three chapters. First chapter explores the personality of pedagogue and the importance of autority. Second chapter is engaged in problematic behavior of the students. Third chapter describes the teacher-oriented bullying, its forms and its prevention. The practical part deals with the occurrence of the teacher-oriented bullying in elemetntary school students. The principal aim of the practical part is to detect what is extension and what are the main causes of teacher-oriented bullying according to the teachers.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34381
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
morysová_2014_dp.pdf 2.290Mb PDF View/Open
morysová_2014_vp.pdf 507.1Kb PDF View/Open
morysová_2014_op.doc 14.31Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account