Životní styl hip hopové subkultury

DSpace Repository

Language: English čeština 

Životní styl hip hopové subkultury

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Neubauerová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:40Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:40Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28695
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje životní styl hip hopové subkultury. V teoretické části se zabývá základními pojmy, definicemi a historií související s tématem. Dále se věnuje charakteristice adolescence a jejího úskalí. Pozornost je dále soustředěna na časnou a střední dospělost, kde se věnuje volnému času dospělých a jejich práci. V poslední kapitole teoretické části je popisována závislost a návykové látky. Představeny jsou tři nejčastější. V empirické části práce zkoumá, jaký je životní styl této subkultury. K tomu byl využit kvalitativně orientovaný výzkum, který využívá metody rozhovorů.
dc.format 47 s. (11 562 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hip hop cs
dc.subject subkultura cs
dc.subject rap cs
dc.subject DJing cs
dc.subject breakdance cs
dc.subject graffiti cs
dc.subject beatbox cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject mladší dospělost cs
dc.subject návykové látky cs
dc.subject hip hop en
dc.subject subculture en
dc.subject rap en
dc.subject DJing en
dc.subject breakdance en
dc.subject graffiti en
dc.subject beatbox en
dc.subject adolescence en
dc.subject early adulthood en
dc.subject drug abuse en
dc.title Životní styl hip hopové subkultury
dc.title.alternative Lifestyle of the Hip Hop Subculture
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kalenda, Jan
dc.date.accepted 2014-09-09
dc.description.abstract-translated The thesis describes the lifstyle of the hip hop sub culture. The theoretical part focuses on elementary terms, definitions and history connected with the topic. Further it talks about the characteristics of adolescence nad it's challenges, early and middle adulthood, where it describes leisure time and work of adults. Last chapter introduces depandance and drug abuse and talks about three most frequent ones. In the empiric part the thesis researchs the lifestyle of this subculture. It uses qualitative oriented research through the method of in-terviews.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34382
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
neubauerová_2014_dp.pdf 1.440Mb PDF View/Open
neubauerová_2014_vp.doc 17.60Kb Microsoft Word View/Open
neubauerová_2014_op.doc 51.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account