Postoje studentů ke škole v souvislosti s rodinným prostředím

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Postoje studentů ke škole v souvislosti s rodinným prostředím

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chráska, Miroslav
dc.contributor.author Nevřala, Jakub
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:41Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:41Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28696
dc.description.abstract ABSTRAKT Práce se zabývá postoji žáků ze základní školy obecně ke školským institucím. V teoretické části jsou popsány a vysvětleny především hlavní pojmy, jakou jsou postoje, vnímání, názor, oblíbenost, školní prostředí, dále psychologie a okrajově současné problémy jedince v období školního věku.V praktické části se výzkum vymezil na porovnávání zachyce-nýchpostojů žáků v souvislosti s rodinným prostředím, pomocí metody dvojrozměrného sémantického diferenciálu, strukturovaného dotazníků, Studentova t-testu. Výzkum se za-bývá především kvantitativním srovnáváním. Například spatřujeme statisticky významné rozdíly mezi rodinným prostředím a vnímáním školského prostředí, dále mezi počtem sou-rozenců, vzdělání rodičů aj.
dc.format 61 s. (82 783 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject postoj cs
dc.subject vztah cs
dc.subject vnímání cs
dc.subject oblíbenost cs
dc.subject rodinné prostředí cs
dc.subject školní prostředí cs
dc.subject attitude en
dc.subject relationships en
dc.subject perceptions en
dc.subject popularity en
dc.subject family environment en
dc.subject school en-vironment en
dc.title Postoje studentů ke škole v souvislosti s rodinným prostředím
dc.title.alternative Students' Attitudes towards School in Connection with Family Environment
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Hrbáčková, Karla
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the attitudes of students from primary school to the educati-onal institutions in general. In the theoretical part are explained mainly basic ideas such as attitudes, perception, opinion, popularity, school environment, as well as psychology and marginally are also present individual problems during school age. In the practical part of the research is defined the comparsion of the attitudes of students in the context of the family environment, using the two-dimensional semantic differential, structured questi-onnaires, Student's t-test. The research mainly deals with qualitative attributes. For example, we see statistically significant differences between the family environment and the perception of the school environment, also differences between the number of siblings, parents' education.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34383
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
nevřala_2014_dp.pdf 1.687Mb PDF View/Open
nevřala_2014_vp.pdf 588.4Kb PDF View/Open
nevřala_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account