Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Polepilová, Renata
dc.contributor.author Nováková, Monika
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:43Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:43Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28698
dc.description.abstract Bakalářská práce na téma "Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny" se zabývá problematikou nezaměstnanosti a jejími dopady na životní úroveň rodiny. Zaměřuje se na rodinu jako celek a také konkrétně na její členy rodiče a jejich děti. Bakalářská práce je rozdělena na dvě části, na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části bakalářská práce seznamuje své čtenáře s rodinou jako celkem a jednotlivými vývojovými obdobími dospělých rodičů a nezletilých dětí. Dále se zaměřuje na oblast zaměstnanosti a nezaměstnanosti v životě dospělých, což je fenomén dnešní moderní doby. V neposlední řadě práce uvádí své čtenáře do problematiky vlivu nezaměstnanosti na dané oblasti života. V praktické části se zaměřuje na zjištění vlivu nezaměstnanosti na jednotlivé členy rodiny. Cílem praktické části je odhalit, jak je nezaměstnanost v rodině vnímána rodiči, kteří s ní mají osobní zkušenosti a dalším cílem je prozkoumat, jak je nezaměstnanost vnímána a jak působí na jejich nezletilé děti.
dc.format 85 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject Rodina cs
dc.subject dospělost cs
dc.subject dítě cs
dc.subject práce cs
dc.subject nezaměstnanost cs
dc.subject životní úroveň cs
dc.subject Family en
dc.subject adulthood en
dc.subject child en
dc.subject work en
dc.subject unemployment en
dc.subject living standards en
dc.title Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny
dc.title.alternative Psycho-Social Impact of Unemployment on the Life Situation of the Family
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis on "Psychosocial impact of unemployment on family life situation" deals with the issue of unemployment and its impact on the living standard of family. It focuses on family as a whole and specifically on its members - parents and their children. The thesis is divided into two parts - the theoretical part and the practical part. The theoretical part introduces family to its readers as a whole and its individual developmental periods of parents and minor children. It also focuses on employment and unemployment in adults' lives, which is a phenomenon of our modern times. Finally, the work provides its readers into the issue of the impact of unemployment on the concrete fields of life. The practical part is focused on determining the influence of unemployment on the individual family members. The aim of practical part is to reveal how parents who have their own experience see family unemployment. The next goal is to explore how is unemployment perceived and how it affects their minor children.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34385
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
nováková_2014_dp.pdf 2.429Mb PDF View/Open
nováková_2014_vp.doc 55Kb Microsoft Word View/Open
nováková_2014_op.doc 20.68Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account