Schopnost dětí předškolního věku pracovat s abstraktními pojmy s ohledem na morální aspekt

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Schopnost dětí předškolního věku pracovat s abstraktními pojmy s ohledem na morální aspekt

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Sedláčková, Jana
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:47Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:47Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28705
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá schopností dětí předškolního věku pracovat s abstraktními pojmy s ohledem na morální aspekt. Cílem je tedy objasnit zda jsou děti schopny pracovat s abstraktními pojmy již v předškolním věku a do jaké míry. V teoretické části se práce zabývá ontogenetickou psychologií, zejména psychologickým vývojem jedince a předními teoriemi vývoje osobnosti, dále vysvětluje stěžejní pojmy a v neposlední řadě se zabývá předškolním věkem dítěte, jeho vymezení, specifiky tohoto věku a vztah dítěte k normám chování. Praktická část práce obsahuje kvantitativní výzkum, jehož cílem je zjistit do jaké míry jsou děti předškolního věku schopny pracovat s abstraktními pojmy vztahujícím se k morálním hodnotám společnosti.
dc.format 87
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject abstrakce cs
dc.subject abstraktní pojem cs
dc.subject kognitivní vývoj cs
dc.subject morální usuzování cs
dc.subject předškolní věk cs
dc.subject abstraction en
dc.subject abstract concept en
dc.subject cognitive development en
dc.subject moral reasoning en
dc.subject preschool age en
dc.title Schopnost dětí předškolního věku pracovat s abstraktními pojmy s ohledem na morální aspekt
dc.title.alternative The Ability of Preschool Children to Operate with Abstract Concepts with Regard to the Moral Aspect
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Suchánková, Eliška
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with the ability of preschool children to work with abstract concepts with regard to the moral aspect. The aim is consequently demonstrate whether children are able to work with abstract concepts at preschool age and its extent. The theoretical part deals with the ontogenetic psychology, especially psychological development of the person and leading theories of personality development. Further it explains the key concepts and finally deals with the preschool age of child, its definition, the specifics of this age and the child's relationship to standards of behaviour. Practical part of thesis includes quantitative research, which aim detects the extent to which preschool children are able to work with abstract concepts related to the moral values of society.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34393
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-29


Files in this item

Files Size Format View
sedláčková_2014_dp.pdf 2.730Mb PDF View/Open
sedláčková_2014_vp.doc 18.44Kb Microsoft Word View/Open
sedláčková_2014_op.doc 52.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account