Hodnotová orientace současné mládeže

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Hodnotová orientace současné mládeže

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lukešová, Michaela
dc.contributor.author Sobková, Nikola
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:48Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:48Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28707
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hodnotovou orientací současné mládeže a klade si za cíl poznat současný stav této problematiky a následně jej komparovat s výzkumem doc. Saka z roku 2002. Teoretická část definuje základní pojmosloví - hodnoty, hodnotová orientace, funkce hodnot a jejich klasifikace, faktory, které působí na formování hodnotové orientace a charakterizuje adolescenci. Praktická část zkoumá hodnotovou orientaci současné mládeže ve věku 15-18 let ve Zlínském kraji. Výzkum je pojat jako kvantitativní a využívá dotazníkového šetření doc. Saka, konkrétně hierarchii hodnot a metodiku párových hodnot.
dc.format 63 s.
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject hodnoty cs
dc.subject hodnotová orientace cs
dc.subject adolescence cs
dc.subject hierarchie hodnot cs
dc.subject metodika párových hodnot cs
dc.subject values en
dc.subject value orientation en
dc.subject adolescence en
dc.subject scale of values en
dc.subject methodology of pair values en
dc.title Hodnotová orientace současné mládeže
dc.title.alternative Value Orientation in Today´s Youth
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Cakirpaloglu, Panajotis
dc.date.accepted 2014-06-03
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the value orientation in today´s youth and its target is to first investigate the current status of this issue and subsequently compare it to the survey doc. Sak from the year 2002. The theoretical part describes basic terminology - values, value orientation, the function of values and their categorization, factors which influence the formation of the value orientation and characterizes adolescence. The practical part studies the value orientation in today´s youth between 15 to 18 years of age in Zlin region. The survey is conceived as quantitative and employs questionnaire statistics from doc. Sak, particularly scale of values and methodology of pair values.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34395
utb.result.grade A
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
sobková_2014_dp.pdf 1.850Mb PDF View/Open
sobková_2014_vp.doc 19.91Kb Microsoft Word View/Open
sobková_2014_op.doc 18.82Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account