Vztahy dospělých dětí k rodičům alkoholikům

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Vztahy dospělých dětí k rodičům alkoholikům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Unger, David
dc.contributor.author Sukop, Radim
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:51Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:51Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28710
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá vztahem dospělých dětí k rodiči, který byl v době jejich společné domácnosti, závislý na alkoholu. Bakalářská práce se v teoretické části věnuje vymezením základních souvislostí potřebných k celkovému porozumění danému tématu. Zabývá se tedy rodinou, jejími funkcemi a vztahy. Dále se věnuje závislosti na alkoholu, konkrétně příčinami jejího vzniku, možnými následky a způsoby léčby. V poslední kapitole se práce zabývá závislostí rodičů s dětmi na alkoholu, psychickými a sociálními následky, vývojem dítěte v rodinách alkoholika a typickými charakteristikami dítěte s rodičem závislým na alkoholu. V empirické části jsou zjišťovány za pomoci kvalitativního výzkumu, metodou narativního rozhovoru, konkrétní vzpomínky, přetrvávající pocity a postoje zasažených dětí ve vztahu k rodiči závislému na alkoholu.
dc.format 68 s. (124912 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject alkohol cs
dc.subject závislost cs
dc.subject závislost na alkoholu cs
dc.subject rodina cs
dc.subject dítě cs
dc.subject vztah cs
dc.subject alkokol en
dc.subject addiction en
dc.subject alcohol addiction en
dc.subject family en
dc.subject children en
dc.subject relationship en
dc.title Vztahy dospělých dětí k rodičům alkoholikům
dc.title.alternative Relationships of Adult Children to their Alcoholic Parents
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Šalenová, Eva
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the relationship of adult children to their parents, who were at the time of their common household addicted to the alcohol. The bachelor thesis in theo-retical part shows the basic relations necessary to the overall understanding of the topic. Thus it deals with the family, its functions and relationships. It also deals with addiction to the alcohol, specific causes of its formation, possible consequences and methods of treat-ment. The last chapter of the thesis occupies with parents addicted to the alcohol, psycho-logical and social consequences of child development in alcoholic families and the typical characteristics of a child with a parent addicted to the alcohol. In the empirical part the specific memories, persisting feelings and attitudes of affected children in relation to par-ents addicted to the alcohol are determined through qualitative research and through a nar-rative interview method.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34399
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
sukop_2014_dp.pdf 1.455Mb PDF View/Open
sukop_2014_vp.doc 57Kb Microsoft Word View/Open
sukop_2014_op.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account