Komunikace se seniory v mikroregionu Střední Haná

DSpace Repository

Language: English čeština 

Komunikace se seniory v mikroregionu Střední Haná

Show full item record

No preview available
Title: Komunikace se seniory v mikroregionu Střední Haná
Author: Vargová, Jana
Advisor: Šalenová, Eva
Abstract: Předložená bakalářská práce se věnuje problematice komunikace se seniory v mikroregionu Střední Haná. Skládá se ze dvou částí, z teoretické části a z části empirické. V teoretické části práce jsou na základě poznatků z odborné literatury vymezeny pojmy jako komu-nikace, funkce komunikace a druhy komunikace, komunikační bariéry a obecné zásady vhodné komunikace se seniory. Dále se zabývá verbální komunikací. Poté následuje model komunikace, rozhovor a jeho druhy, fáze rozhovoru a typy otázek při rozhovoru. Dalším, čím se bakalářská práce zabývá, je aktivní naslouchání. Věnuje se i neverbální komunikaci a všem jejím složkám. V poslední kapitole teoretické části se bakalářská práce zabývá pro-blematikou stáří a stárnutí, jsou vymezeny pojmy jako teorie stárnutí, změny v oblasti so-cializace, tělesné a psychické změny ve stáří. Empirická část zahrnuje kvantitativní výzkum, který je prováděn pomocí dotazníkového šetření. Jeho cílem bylo zjistit aktuální stav komunikace se seniory v mikroregionu Střední Haná a dle zjištění pak navrhnout doporučení pro praxi.
URI: http://hdl.handle.net/10563/28716
Date: 2014-01-20
Availability: Bez omezení
Department: Ústav pedagogických věd
Discipline: Sociální pedagogika
Grade for thesis and defense: D 34405


Citace závěřečné práce

Files in this item

Files Size Format View
vargová_2014_dp.pdf 4.927Mb PDF View/Open
vargová_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
vargová_2014_op.doc 19.86Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account