Informovanost středoškolských studentek v oblasti stalkingu

DSpace Repository

Language: English čeština 

Informovanost středoškolských studentek v oblasti stalkingu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Martincová, Jana
dc.contributor.author Vlčková, Adéla
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:55Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:55Z
dc.date.issued 2014-01-20
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28717
dc.description.abstract Hlavním cílem bakalářské práce je zjištění informovanosti a povědomí středoškolských studentek v oblasti stalkingu. V teoretické části je vysvětlen pojem stalking, popisuje historické údaje, vývoj stalkingu a příčiny, proč vůbec k nebezpečnému pronásledování dochází. Dále se zabývá osobností stalkera, jeho typologií dle různých hledisek a metod, které používá. Následně popisuje oběti stalkingu a důsledky, které se mohou u osoby, která se stala obětí nebezpečného pronásledování projevit. Na závěr teoretické části se věnuje řešením nebezpečného pronásledování, legislativnímu ukotvení a zmiňuje intervenční centra. V praktické části, která navazuje na teoretickou, jsou vyhodnocena data o informovanosti studentek 3. a 4. ročníků středních škol, která byla získána formou dotazníkové metody.
dc.format 61 s. (77 370 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject stalking cs
dc.subject nebezpečné pronásledování cs
dc.subject stalker cs
dc.subject oběť cs
dc.subject porucha osobnosti cs
dc.subject stalking en
dc.subject danger victimization en
dc.subject stalker en
dc.subject victim en
dc.subject personality disorder en
dc.title Informovanost středoškolských studentek v oblasti stalkingu
dc.title.alternative Awareness of Stalking in Female Secondary School Students
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Andrysová, Pavla
dc.date.accepted 2014-06-04
dc.description.abstract-translated The main aim of this thesis is to find out information and awareness of high school students in the area of stalking. In the theoretical section explains the concept of stalking, describes the historical data, the development of stalking and the reasons why the stalking occurs. It also deals with personality stalker, his typology according to various criteria and methods used. It also describes the victims of stalking and the consequences that may occur with a person who has been the victim of stalking occur. At the end of the theoretical part is devoted to the solution of stalking, legislative anchoring and mentions the intervention centers. In the practical part, which is based on theoretical data are evaluated by 3rd awareness of students and 4 years of secondary school, which was obtained by using a questionnaire method.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Sociální pedagogika cs
dc.thesis.degree-discipline Social pedagogy en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34406
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-28


Files in this item

Files Size Format View
vlčková_2014_dp.pdf 1.679Mb PDF View/Open
vlčková_2014_vp.doc 16.90Kb Microsoft Word View/Open
vlčková_2014_op.doc 14.77Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account