Mobbing v nestátních neziskových organizacíh ve Zlínském kraji

DSpace Repository

Language: English čeština 

Mobbing v nestátních neziskových organizacíh ve Zlínském kraji

Show simple item record

dc.contributor.advisor Krausová, Jana
dc.contributor.author Benešová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:01:59Z
dc.date.available 2015-03-08T21:01:59Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28722
dc.description.abstract Bakalářská práce je věnována problematice mobbingu na pracovišti v nestátním neziskovém sektoru. Teoretická část seznamuje se základními pojmy z dané oblasti. Zabývá se mobbingem a jeho fázemi, technikami, příčinami, důsledky, oběťmi i tyrany a v neposlední řadě obranou proti mobbingu. Dále vymezuje nestátní neziskový sektor, řízení lidských zdrojů a mobbing v těchto organizacích. Cílem praktické části je zjistit, zda se mobbing vyskytuje v nestátním neziskovém sektoru ve Zlínském kraji. Kvantitativním výzkumem zjišťuje výskyt mobbingu u pracovníků v dané sféře, metody mobbingu, znalost daného jevu, formy prevence.
dc.format 79 s. (122 683 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject mobbing cs
dc.subject nestátní neziskový sektor cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject mobbing en
dc.subject non government non-profit sector en
dc.subject human resources management en
dc.title Mobbing v nestátních neziskových organizacíh ve Zlínském kraji
dc.title.alternative Mobbing in Non-Governmental Non-Profit Organizations in the Zlín Region
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Kroutilová Nováková, Radana
dc.date.accepted 2014-06-12
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis dedicate to mobbing in workplace in non- government sector. Theoretical part acquaints with basic term of the thesis. This part is focused on mobbing and its phases, techniques, causes, impacts, victims and mobbers, prevention and represion against mobbing. It defines also non-government sector, human recources management and mobbing in these types of organisations. The aim of teh practical part is to find if the mobbing occures in non-government sector in Zlín region. It finds out the occurrence of mobbing in this sector, its methods, knowledge and prevention of this phenomenon by quantitative research.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34420
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
benešová_2014_dp.pdf 938.1Kb PDF View/Open
benešová_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
benešová_2014_op.doc 52Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account