Prožívání procesu propuštění z pohledu personalisty

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Prožívání procesu propuštění z pohledu personalisty

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Holbová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:08Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28738
dc.description.abstract Tato bakalářská práce pojednává o té nejméně příjemné části personální práce, o propouštění zaměstnanců. Je rozdělena do dvou částí. První část se zabývá personalistikou a jejího spojení s andragogikou, dále pak personalisty a jejich náplň práce. Popisuje teorii propouštění zaměstnanců a ukončování pracovního poměru dle zákoníku práce. Empirická část tématicky navazuje na část teoretickou, probíhá analýza rozhovorů s jednotlivými persona-listy a též obsahuje vyhodnocení kvalitativního výzkumu dané problematiky. Cílem práce je zjistit, jak tuto oblast své práce prožívají samotní personalisté, jak se staví k jednotlivým propouštěním a jak probíhá propouštění zaměstnanců právě v jejich organizaci.
dc.format 54 s. (103 323 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject personalistika cs
dc.subject personalista cs
dc.subject ukončení pracovního poměru cs
dc.subject propouštění zaměstnanců cs
dc.subject outplacement cs
dc.subject human resources en
dc.subject personnel en
dc.subject termination of employment en
dc.subject layoffs en
dc.subject outplacement en
dc.title Prožívání procesu propuštění z pohledu personalisty
dc.title.alternative Experience of the Process of Layoffs from the Perspective of HR Professional
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated This Bachelor thesis is about the least pleasant part of Human Resources work redundancies. It is divided into two parts. The first part deals with human resources and its links to andragogy, as well as personnel managers and job content. It describes the theory of redundancies and termination of employment in accordance with the Labor Code. The hypo-thetical part of the thesis builds on the theoretical part. It analyses interviews with individual HR Managers and evaluates the qualitative research of the issue. The aim of the thesis is to determine how redundancies affect recruiters themselves, how they deal with individual redundancies and how the process of dismissal is instigated in their company.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34444
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
holbová_2014_dp.pdf 1.200Mb PDF View/Open
holbová_2014_vp.doc 53.5Kb Microsoft Word View/Open
holbová_2014_op.doc 21.04Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account