Revize stávajícího adaptačního programu zaměstnanců bankovního sektoru

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Revize stávajícího adaptačního programu zaměstnanců bankovního sektoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Hrišová, Iveta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:08Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:08Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28739
dc.description.abstract Předmětem bakalářské práce bude revize stávajícího adaptačního programu u zaměstnanců, kteří nastupují do bankovního sektoru. V dnešních bankách, které jsou obchodními společnostmi, musí být velké úsilí věnováno právě vzdělávání zaměstnanců. V naší zkoumané bance tedy zrevidujeme současný adaptační program, který je zde používán 3 roky, a který nahradil program starší, podstatně nákladnější. Proto bude našim cílem zjistit, zda tento úspornější program je schopen v krátkém čase přinést zaměstnancům uspokojivé informace do začátku jejich pracovní kariéry. V teoretické části budeme čerpat informace o adaptač-ním programu z literatury, zabývající se řízením lidských zdrojů a adaptačním procesem. V praktické části zrevidujeme konkrétní adaptační proces pomocí empirického zkoumání. Bude využit kvantitativní výzkum formou dotazníkového šetření, který zjistí názory zaměstnanců, kteří tímto procesem prošli. Hlavním cílem tedy bude zjistit, zda tento adaptační program zaměstnancům vyhovuje jak po časové stránce, tak po stránce obsahové. Výsledky budeme statisticky vyhodnocovat a poté navrhneme doporučení, která by mohla přinést pozitivní změny do jednotlivých pracovních týmů.
dc.format 70 s. (86 434 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject bankovní sektor cs
dc.subject adaptace cs
dc.subject andragogika cs
dc.subject řízení lidských zdrojů cs
dc.subject mentor cs
dc.subject poradce cs
dc.subject vedoucí obchodního týmu cs
dc.subject banking sector en
dc.subject orientation en
dc.subject andragogy en
dc.subject human resources management en
dc.subject mentor en
dc.subject advisor en
dc.subject business team leader en
dc.title Revize stávajícího adaptačního programu zaměstnanců bankovního sektoru
dc.title.alternative Revision of the Existing Adaptation Program for Bank Sector Employees
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Včelařová, Hana
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated The subject of the Bachelor's thesis will be the examination of the existing orientation programmes for employees entering the banking sector. In today's banks, which are considered business companies, great effort must be devoted to employee education. In the bank we will be studying, we will examine the current orientation programme, which has been in use for three years and had replaced an older programme that was much more costly. This is why it will be our goal to determine whether this more cost-effective programme has the ability to present employees with satisfactory information in a short period of time at the beginning of their employment career. In the theoretical section, we will draw information on orientation programmes from literature dedicated to human resources management and the orientation process. In the practical section, we will review the specific orientation process with the help of empirical investigation. Quantitative investigation through questionnaires will be utilised, which will ascertain the opinions of employees who have already gone through this process. The main goal, therefore, will be to determine whether this orientation programme is satisfactory to the employees in terms of both timing and content. We will evaluate the results statistically, and then propose recommendations that could bring positive change to the individual work teams.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34445
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
hrišová_2014_dp.pdf 1.759Mb PDF View/Open
hrišová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
hrišová_2014_op.doc 20.63Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account