Srovnání úrovně znalostí o životním prostředí u dětí předškolního věku v Čechách a na Slovensku

DSpace Repository

Language: English čeština 

Srovnání úrovně znalostí o životním prostředí u dětí předškolního věku v Čechách a na Slovensku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Včelařová, Hana
dc.contributor.author Veličková, Klára
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:09Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:09Z
dc.date.issued 2014-01-23
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28740
dc.description.abstract Bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část usiluje o proniknutí do oblasti environmentální výchovy v předškolním vzdělávání. Snaží se popsat, co je cílem a obsahem environmentální výchovy a proč je důležité ji praktikovat už v mateřské škole. Rovněž usiluje o vysvětlení pojmů, z nichž vychází termín životní prostředí, a také těch, s nimiž problematika práce úzce souvisí. Dále se snaží o shrnutí informací o lesních a ekologických mateřských školách, jelikož se jedná o velmi aktuální a atraktivní alternativní způsob vzdělávání. Praktická část má za cíl zjistit a srovnat úroveň znalostí o životním prostředí u skupiny českých a slovenských dětí předškolního věku. Zahrnuje dotazník určený k tomuto srovnání, jehož výsledky jsou na konci práce vyhodnoceny a interpretovány.
dc.format 73
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject ekologická výchova cs
dc.subject environmentální výchova cs
dc.subject ekologie cs
dc.subject životní prostředí cs
dc.subject školní připravenost cs
dc.subject znalost cs
dc.subject ecological education en
dc.subject environmental education en
dc.subject ecology en
dc.subject natural environment en
dc.subject school readiness en
dc.subject knowledge en
dc.title Srovnání úrovně znalostí o životním prostředí u dětí předškolního věku v Čechách a na Slovensku
dc.title.alternative A Comparison of the Level of Environmental Knowledge in Preschool Children in the Czech and Slovak Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Wiegerová, Adriana
dc.date.accepted 2014-06-11
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is devided into a theoretical and a practical part. The theoretical part aims to insight environmental education in preschool schooling. It is seeking to desctribe what is the goal and subject of environmental education and why it is important to make a practice of it as early as in pre-school. It also aims to describe the terms that the actual term "natural environment" results from as well as other labor issues closely related terms. Next it aspires to summarize information about forrest and ecological pre-schools, as it is very actual and attractive alternative way of schooling. The goal of the practical part is to discover and compare levels of knowledge of environment in a group of Czech and Slovak children of pre-school age. It includes a questionnairedesig-ned for this comparison, which results are evaluated and interpreted at the end of the thesis.
dc.description.department Ústav školní pedagogiky
dc.thesis.degree-discipline Učitelství pro mateřské školy cs
dc.thesis.degree-discipline Preschool Teacher Training en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34446
utb.result.grade B
dc.date.submitted 2014-04-29
local.subject předškoláci cs
local.subject ekologie cs
local.subject dovednosti a znalosti cs
local.subject Slovensko cs
local.subject Česko cs
local.subject preschool children en
local.subject preschoolers en
local.subject ecology en
local.subject ability and knowledge en
local.subject Slovakia en
local.subject Czechia en


Files in this item

Files Size Format View
veličková_2014_dp.pdf 1.646Mb PDF View/Open
veličková_2014_vp.doc 22.12Kb Microsoft Word View/Open
veličková_2014_op.doc 19.40Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account