Andragogika a její komparace v rámci andragogických pracovišť České republiky

DSpace Repository

Language: English čeština 

Andragogika a její komparace v rámci andragogických pracovišť České republiky

Show simple item record

dc.contributor.advisor Balvín, Jaroslav
dc.contributor.author Kadavová, Lenka
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:11Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:11Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28744
dc.description.abstract Bakalářská práce představuje andragogiku jako humanitní vědu o edukaci dospělých a andragogiku jako rozvíjející se studijní obor v České republice. Teoretická část je zaměřena na andragogiku jako vědu zabývající se člověkem a pro člověka. Vysvětluje základní vymezení andragogiky a její pojetí. Představuje univerzitní andragogická pracoviště České republiky, jejich studijní obory, tak jak jsou realizovány na českých univerzitách a přináší přehled o publikační a vědecké činnosti jejich andragogických odborníků. Výzkumná část práce se zabývá realizovaným andragogickým výzkumem v rámci České republiky a jeho výstupů pro praxi.
dc.format 65 s. (102 725 znaků)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject andragogika cs
dc.subject komparativní andragogika cs
dc.subject vzdělávání dospělých cs
dc.subject pracoviště andragogiky cs
dc.subject publikace andragogiky cs
dc.subject andragogy en
dc.subject comparative andragogy en
dc.subject adult education en
dc.subject centres of andragogy en
dc.subject publications of andragogy en
dc.title Andragogika a její komparace v rámci andragogických pracovišť České republiky
dc.title.alternative Andragogy and its Comparison within Andragogical Facilities in the Czech Republic
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera
dc.date.accepted 2014-06-13
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis introduces the andragogy as humanities science of adult education and the andragogy as an emerging field of study in the Czech Republic. The theoretical part is focused on the andragogy as the science of man and for man. It explains the basic definition of adult education and its concepts. The thesis introduces the andragogical workplaces at czech universities and their fields of study, as they are implemented at Czech universities and provides an overview of publications and scientific activities of andragogical experts. The research part is focused on the realized andragogical research in the Czech Republic and its outcomes in practice.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34451
utb.result.grade E
dc.date.submitted 2014-05-02


Files in this item

Files Size Format View
kadavová_2014_dp.pdf 1.849Mb PDF View/Open
kadavová_2014_vp.doc 55.5Kb Microsoft Word View/Open
kadavová_2014_op.doc 59.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account