Proces zaškolování zaměstnanců státní správy

DSpace Repository

Login

Language: English čeština 

Proces zaškolování zaměstnanců státní správy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kalenda, Jan
dc.contributor.author Lajmarová, Alžběta
dc.date.accessioned 2015-03-08T21:02:14Z
dc.date.available 2015-03-08T21:02:14Z
dc.date.issued 2014-01-22
dc.identifier Elektronický archiv Knihovny UTB
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10563/28749
dc.description.abstract Hlavním tématem bakalářské práce je komparativní analýza vzdělávání nových zaměstnanců na pracovní pozici školní inspektor a kontrolní pracovník správního úřadu Česká školní inspekce. Seznámení s procesem následného zaškolení nových pracovníků pomocí vstupního vzdělávání a průběžného aktualizačního vzdělávání pro zaměstnance provedením komparativní analýzy výše zmíněných typů vzdělávání. Hlavním cílem bakalářské práce je získat odpovědi na otázky, jakým způsobem probíhaly vstupní a průběžné vzdělávání (nových) zaměstnanců, a jejich následná komparace, kterou provedeme pomocí čtyř definovaných hypotéz. Následně budeme podrobně analyzovat výsledky šetření u vstupního i průběžného vzdělávání zaměstnanců. Zjišťování probíhalo metodou anonymního dotazníkového šetření.
dc.format 63 s. (77 336 znaků vč. mezer)
dc.language.iso cs
dc.publisher Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
dc.rights Bez omezení
dc.subject adaptace cs
dc.subject školní inspektor cs
dc.subject kontrolní pracovník cs
dc.subject vstupní vzdělávání cs
dc.subject průběžné vzdělávání cs
dc.subject adaptation en
dc.subject school inspector en
dc.subject auditor en
dc.subject introductory training en
dc.subject continuous training en
dc.title Proces zaškolování zaměstnanců státní správy
dc.title.alternative The Process of Civil Service Employees' Training
dc.type bakalářská práce cs
dc.contributor.referee Prusáková, Viera
dc.date.accepted 2014-06-16
dc.description.abstract-translated The main topic of the bachelor thesis is a comparative analysis of training of new employees at a position of a school inspector and an auditor, working for an administrative authority, the Czech School Inspectorate. Then, familiarization with the process of new employees' induction through introductory training and continuous updating training by means of comparative analysis of the above mentioned types of training. The main objectives of the bachelor thesis are to obtain answers to questions in which way introductory and continuous training of (new) employees was provided and also a comparison of those which will be drawn using four defined hypotheses. Subsequently, the survey results for the introductory as well as continuous training of the employees will be analysed in a more detailed way. The survey was conducted by anonymous questionnaires.
dc.description.department Ústav pedagogických věd
dc.thesis.degree-discipline Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře cs
dc.thesis.degree-discipline Andragogy for Human Resource Management in Non-Profit Sector en
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií cs
dc.thesis.degree-grantor Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Humanities en
dc.thesis.degree-name Bc.
dc.thesis.degree-program Specializace v pedagogice cs
dc.thesis.degree-program Specialization in pedagogy en
dc.identifier.stag 34460
utb.result.grade C
dc.date.submitted 2014-04-30


Files in this item

Files Size Format View
lajmarová_2014_dp.pdf 4.206Mb PDF View/Open
lajmarová_2014_vp.doc 54Kb Microsoft Word View/Open
lajmarová_2014_op.doc 60.5Kb Microsoft Word View/Open

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Find fulltext

Search DSpace


Browse

My Account